Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Checkpoints hösten 2016 team 9 Huddinge Pysslingen.

Skapad 2016-08-02 20:39 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
CheckPoints bör varje arbetslag/basgrupp ha 1tim./vecka. Andra lösningar kan också finnas. Denna tid ska enbart användas för att reflektera och analysera hur undervisning slår an på varje barn och vad som behöver förbättras så det verkligen sker ett förändrat kunnande hos varje individ utifrån dess proximala utvecklingszon. Arbetslagsledaren förbereder och planerar vilka barn som ska stå i fokus vid vilka tillfällen och leder varje CheckPoints och ett löpande reflektionsprotokoll upprättas via ett blogginlägg under medarbetare som ni döper till checkpoints månad och avdelning. Koppla där efter denna planering till blogginlägget.

Innehåll

Regelbunden reflektion gör det lättare att upptäcka och tidigt agera på svaga signaler i verksamheten, hos pedagoger och undervisningen. Det behöver inte vara så avancerat – reflektion handlar ju egentligen bara om att stanna upp ibland för tänka efter och känna efter vad som är bra, vad som behöver bli bättre, vad som känns rätt och vad som känns fel.

Reflektion innebär också att prata med andra – att spegla våra tankar och upplevelser i andra människors tankar och upplevelser.

Det är av vikt när ni reflekterar att inte fastna i hur barnen är eller inte är utan reflektera över er själva, ert förhållningssätt, er organisation och miljö.

Det är förmodligen mycket ni behöver reflektera omkring, enligt årscykeln för checkpoints ska dock nedanstående reflekteras omkring. 

 • Augusti
 • Vilket resultat har nåtts med arbetet omkring terminens första mål/FIRO. Reflektera över vad det beror på utifrån er organisation, ledarskap och miljö. Hur slår det ann på varje barn?
 • Kan vi se det förändrade kunnandet i lär loggorna hos varje barn. Gå igenom varje barn och reflektera.
 • Var Är barnet utifrån materilaet i Firo.
 • Behöver ni förändra något i er undervisning omkring terminens första Mål.
 • September:
 • Se augusti och fortsätt så varje barn får stå i fokus.
 • Reflektera över hur du/ni är i det proff. Mötet utifrån punkterna i materilaet. Och hur det slår an på varje barn.
 • Oktober:
 • Finns varje barns överenskommelse med i minst en aktiv PP.
 • Genomför ett sociogram där ni synliggör vilken kontakt du/ni har med varje barn.
 • Reflektera även omkring hur undervisning slår an på varje barn utifrån upprättade PP´n och öv
 • November:
 • Vilket resultat har nåtts med arbetet omkring plan mot.. Reflektera över vad det beror på utifrån er organisation, ledarskap och miljö. Hur slår det ann på varje barn?
 • Kan vi se det förändrade kunnandet i lär loggorna hos varje barn utifrån plan mot och varje barns överenskommelse. Gå igenom varje barn och reflektera.

 • December:
 • Var befinner sig barngruppen i Firo. Hur ska ni nu leda gruppen?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: