Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk. 3

Skapad 2016-08-08 15:22 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna delta i enklare lekar och spel samt utveckla spelförståelse.
 • Du ska kunna planera och genomföra en uppvärmning tillsammans med en kamrat.
 • Du ska kunna ta och följa instruktioner.
 • Du ska följa gemensamma regler
 • Du ska kunna samarbeta med andra elever.
 • Du ska behärska olika motoriska grundformer, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.
 • Du ska kunna röra dig i takt till musik och klara enklare danser.
 • Du ska delta i uteaktiviteter.
 • Du ska delta i samtal och sätta ord på dina upplevelser kring ex. regler, samarbete och uppvärmning.
 • Du ska självständigt sköta dusch och ombyte. 

 

 

Matriser

Idh
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Lekar och spel i samspel med andra.
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till viss del följa instruktioner och regler. Jag kan ofta samarbeta med olika kamrater. Jag behöver ibland hjälp och stöd för att förstå varför regler finns och vad som händer när man inte följer dem.
Jag deltar i olika lekar och spel och kan till stor del följa instruktioner och regler. Jag kan samarbeta med olika kamrater.
Motorik/rörelse
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag försöker att utmana mina motoriska färdigheter.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t ex springa, hoppa, klättra och moment med redskap. Jag utmanar ofta mina motoriska färdigheteroch kan ofta göra rörelserna med kontroll.
Dans och rörelse
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser.
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma rörelser till musik och deltar i enkla danser. Jag kan också följa takt och rytm i mina rörelser till musik.
Friluftsliv
Jag deltar i lekar och övningar utomhus. Jag orienterar mig i närmiljö med stöd och förstår enkla kartor och en del karttecken. Jag kan redogöra för grunderna i allemansrätten med stöd.
Jag deltar aktivt i lekar och övningar utomhus. Jag orienterar mig i närmiljö självständigt och förstår enkla kartor och flera karttecken. Jag kan självständigt redogöra för grunderna i allemansrätten.
Samtala och reflektera
Jag deltar i samtal kring upplevelser av olika idrottsaktiviteter genom att t ex svara enkelt på frågor.
Jag deltar i samtal kring upplevelser av flera idrottsaktiviteter genom att svara och ställs frågor.
Planera och leda aktivitet
Jag kan planera och leda en uppvärmning tillsammans med en kamrat och med stöd av vuxen.
Jag kan planera och leda en uppvärmning tillsammans med en kamrat utan stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: