Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 4-6 Bollsport 5-1

Skapad 2016-08-08 15:26 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på 5 olika bollsporter och grunderna i hur man gör.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Detta är en planering som kommer innefatta 5 olika bollsporter. Vi kommer gå igenom grunderna i spelet och hur det fungerar.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

 

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer vi att prova 5 olika bollsporter. Basket, fotboll, innebandy, volleyboll och badminton. Du ska få en genomgång i vad de olika slagen och sätten heter. Vi kommer arbeta mycket med teknik inom alla sporter.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.  

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Dokumentation

I varje del av dessa 5 olika sporter kommer du få en möjlighet att visa att du har kunskaper om både ord, begrepp och att du behärskar sporterna fysiskt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: