Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 4-6 elevstyrd lektion och badhus 6-1

Skapad 2016-08-08 20:03 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på elevstyrda och planerade lektioner samt badhuset.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Detta är en planering som kommer innefatta elevstyrda lektioner där eleverna ska lämna in en skriftlig planering samt genomföra lektionen för resten av gruppen. Vi kommer även åka till badhuset simma och arbeta med bad och isvett.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Informationshantering

- ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livstil.

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

Metakognitiv förmåga

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer ni få ansvara för en egen lektion som ska redovisas skriftligt och praktiskt under en lektion. Vi kommer dessutom åka till badhuset och simma 200 m samt jobba med livräddning och bad och isvett.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

Analysförmåga

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Informationshantering

- ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livstil.

- planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

Metakognitiv förmåga

- förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

Dokumentation

I denna planering kommer du att få visa egen kunskap om hur man bygger upp en lektion som ska innehålla en uppvärmning, en huvuddel samt nedvarvning och strech eller yoga. Du kommer också muntligt och praktiskt få redovisa vad man gör om man har trillat i vattnet med kläder på eller på vintern. Vi kommer även simma 200 m. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: