Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 4-6 dans 9-1

Skapad 2016-08-08 20:33 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på dans, rytm och takt.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Detta är en planering som kommer innefatta dans, rytm, och takt.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer du få arbeta med kroppen till musik. Vi ska prova på olika danser. Det innebär olika takter och rytmer.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

Analysförmåga

- utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

- utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

Dokumentation

I denna planering kommer du att få visa din förmåga att röra dig i takt till musik.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: