Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 4-6 teori och allemansrätten 10-1

Skapad 2016-08-08 20:40 i Hovhultsskolan Uddevalla
En idrottsplanering som bygger på skador, frågor om kroppen och allemansrätten.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Detta är en planering som kommer innefatta skador, kroppen och allemansrätten.

Innehåll

Syfte och förmågor

Analysförmåga

- utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

 

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

 Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Idh  4-6
  Friluftsliv och utevistelse Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Arbetssätt och metod

Under dessa veckor kommer vi prata skador och hur man kan förebygga dess. Vi kommer även få prova att rädda livet på en människa.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

 

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 

Analysförmåga

- utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

- utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

 

Kommunikativ förmåga

- utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. 

 

Begreppsförståelse

- utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter.

 

 Metakognitiv förmåga

- utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

 

Dokumentation

I denna planering kommer du att få visa din förmåga att förklara dina kunskaper i ord och begrepp. Vi kommer också gå igenom hur man kan hjälpa en person i nöd.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: