Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading and Writing ÅK 4 - 5, 2016 - 2017

Skapad 2016-08-09 11:08 i Modersmål och Studiehandledning Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skrivning och läsförståelse, Samtala, tolka och förstå
Grundskola 4 – 5 Modersmål
 

Vi ska utveckla förmågan att yttra sig i skrift med mer avancerad ordförråd, meningar och stycken. Vi kommer att vidareutveckla vår läsförståelse och göra en novell studie där vi kommer att gräva djupare i texten.

Innehåll

Syfte (Lgr11)

Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Centralt innehåll (Lgr11)

Centralt innehåll (Lgr11): Innehåll hämtat från LGR 11 som är kopplat till arbetsområdet och kan vara från mer än ett ämne.

Kopplingar till läroplan

 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Ml  4-6
  Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
 • Ml  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Viktiga Begrepp:

I slutet av ÅK 5 ska eleverna kunna använda följande begrepp I diskussioner:

 • Paragraph (Stycke)
 • Text
 • Characters (Karaktärer)
 • Setting (Miljön)
 • Sequencing (Sekvensering)
 • Connections and relationships (Samband och relationer)
 • Predictions (Förutsägelser)
 • Conclusions (Slutsatser)
 • Metaphor (Metafor)
Läraren kommer att förklara de olika texttyper vid behöv, t.ex. beskrivande, informativt, fantasifulla, berättande och övertygande.

 

Konkritesering av målen:

 

 • Eleven ska kunna förbättra sin meningsbyggnad.   
 • Eleven ska veta hur man bygger upp ett stycke. 
 • Eleven ska kunna utveckla sin läsförståelse genom att delta aktivt i en diskussion kring olika texttyper t.ex. skönlitteratur och faklitteratur från modersmålets språkområde. Eleven ska också utveckla förmågan att skriftligt svara på frågor som rör texten.
 • Eleven ska kunna lyssna, läsa, tolka och analysera en novell. Du ska kunna muntligt och skriftligt framföra egna åsikter om novellens innehåll.
 • Vi kommer att träna på att tolka texters budskap och sådant som star mellan raderna.
 

Arbetssätt:

 • Läraren kommer att modellera och samt hjälpa eleverna att förbättra/utveckla deras meningar. Läraren kommer att välja olika typ av meningar för eleven att lära sig, bland annat, sammansatta, dialog, metaforiska och fler. Läraren kommer att skapa ordlistor och vägleda eleverna i att skriva sina egna meningar.
 
 • Med stöd av en mall ska eleven lära sig att bygga upp ett stycke med följande:
  En ämnes mening
  Meningar med stödjande detaljer och bevis
  En avslutande mening
  Eleven kommer att klippa och klistra meningar och placera dem i mallen. När eleven är bekväm med strukturen, kan hen börja skapa sitt egen stycke.
 
 • För att utveckla elevens läsförståelse, kommer vi också att läsa olika texttyper t.ex. skönlitteratur och facklitteratur. Diskussionen kommer att omfatta varje stycke, centrala idéer och information, textstruktur och integration av kunskap.
 
 • Läraren guidar eleven att studera närmare texten I en novell skrivna av en av Englands främsta barnboksförfattarna , David Walliams. Diskussioner och skrivövningar kommer att fokusera på:
  • Ordförråd
  Karaktärer
  • Miljön
  • Sekvensering
  • Återberätta
  • Samband och relationer
  • Problem och lösningar
  Åsikter
  • Visualiseringar
  • Förutsägelser
  • Slutsatser

 
 • Eleven kommer också att slutföra interaktiva skrivuppgiffter relaterade till novellen och läraren ska stödja eleverna i skrivprocessen genom att observera och guida med råd och tips.
 
 

Bedömning:

 
 
 • Läraren kommer att bedömma om eleven har varit akiv i en diskussion kring olika texter samt arbetet med noveller, som visar bade hör och läsförståelse.  
 • Läraren kommer att observerar elevernas skrivning och beskriver deras framsteg i ett skriftligt omdöme.
 

Slutredovisning:

 • Redovisningsformer: inlämning av skriftligt arbete.

 • Processen är det viktigaste, det blir inget slutprov. Lärarna använder "modellering", genre baserad pedagogik. Vi ska använda följande steg:
  Visa
  Diskutera
  Göra tillsammans
  Göra i par
  Göra själv
  Diskutera resultat

Tid

Ett läsår

Matriser

Ml
Kungsbacka, gemensam LPP mall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: