Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-08-09 14:24 i Slöingeskolan Falkenberg
Kartkunskap och Sveriges landskap.
Grundskola 4 – 5 Geografi
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om natur- och kulturlandskap i Sverige.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om Sveriges namngeografi.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper om viktiga geografiska begrepp och ord.

 

Vi kommer att titta på de arbeten där du på olika sätt får visa vad du kan om Sveriges landskap och natur, t.ex. dina texter och landskapshäften.

Vi kommer att göra ett mindre prov på Sveriges geografi där du får visa vad du lärt dig.

Vi kommer att läsa dina texter och redovisningar, och bedöma hur du kan använda viktiga geografiska ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar där vi pratar om hur man använder och tolkar kartor. Vi kommer att läsa faktatexter om Sveriges olika delar och landskap, du kommer att få skriva egna texter av olika slag, vi kommer att titta på filmer och du kommer att få träna namngeografi.

Du kommer att få välja minst tre landskap från olika delar av Sverige att arbeta med. Du kommer att få göra jämförelser mellan de landskapen och vårt eget landskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: