Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Trafik

Skapad 2016-08-09 20:37 i Söderskolan Falkenberg
Ett tema med inriktning på skolvägen, trafikmärken, trafiksäkerhet som berör eleverna.
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)

Ett tema med inriktning på skolvägen, trafikmärken, trafiksäkerhet som berör eleverna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utifrån elevernas önskemål väcka medvetenhet i trafiken. 

Du kommer få möjlighet att utveckla följande förmågor:
- Begreppsförmåga, förstå vad begrepp och ord betyder.
- Analysförmåga, förstå och beskriva orsaker och konsekvenser.
- Kommunikativ förmåga, samtala, resonera och diskutera med varandra.
- Procedurförmåga, sortera information vi hittar på ett bra sätt. 
- Metakognitiva förmågan, lägga märke till saker och ting som händer och sker omkring oss.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att 
-skapa bild och text som hör ihop och förstärker varandra.
-visa medvetenhet om riskerna i trafiken.

Detta gör vi genom att du i bild och text berättar och visar riskfyllda platser i trafiken. 
Du kommer också få göra detta i samtal i par och grupp. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Undervisning och arbetsformer

Vi utgår ifrån ett gemensamt VÖL-schema. Vi tittar på filmer, gör stapeldiagram, går ut i närmiljön, tillverkar vägskyltar, vi skriver gemensamma och enskilda texter, vi samtalar och argumenterar. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: