Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och räknesätt årskurs 7

Skapad 2016-08-10 10:08 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 7 Matematik

Tal finns runt omkring oss i väldigt många olika situationer, i vardagslivet, i olika sporter, i dataspel, i skolan. Vi jobbar med tal och mönster, med olika räknesätt

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi tränar kontinuerligt alla förmågor (se läroplanskoppling) på olika sätt:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd i hur väl du löser olika matematiska problem (problemlösning), hur du väljer och använder matematiska metoder (metoder), hur väl du visar hur du kommit fram till din lösning (kommunikation, resonemang). Du bedöms i hur väl du använder det matematiska språket och visar kunskap i hur olika begrepp hänger ihop med varandra (begrepp)

Du visar din utveckling genom ditt arbete på lektionerna, diagnoser, läxor och prov.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Gruppövningar
 • Problemlösningslektioner
 • Arbete i lärobok, på I-pad och med övningsblad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: