Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystemet

Skapad 2016-08-10 10:57 i Fajansskolan Falkenberg
Vi kommer undersöka och lära oss mer om hur naturen fungerar. Människans påverkan på naturen och vad det innebär för en hållbar utveckling. Nedbrytning,pollinering Vilka vanliga småkryp finns i ett kärr och skogen?
Grundskola 5 Biologi

Vi kommer undersöka och lära oss mer om hur naturen fungerar.

Människans påverkan på naturen och vad det innebär för en hållbar utveckling.

Vilka vanliga småkryp finns i kärr och skog?

Vad är nedbrytning & pollinering?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Planera och genomföra enkla systematiska undersökningar

- Använda kunskaper om biologi för att diskutera ekologisk hållbarhet

- Använda begrepp och modeller för att förklara och beskriva t ex näringskedja, ståndare ,pistill

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- Genomföra enkla fältstudier

- Använda utrustningen

- Planera,genomföra och dokumentera en undersökning

- Förklara biologins begrepp och visa biologiska samband, till exempel en näringskedja

- Observera din insats på lektionerna

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna arbetar vi med:

- Egna undesökningar

- Undersöka naturen

- Läsa texter

- Diskutera

- Se filmer

 - Skapa egna presentationer

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: