👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 7-9

Skapad 2016-08-10 11:25 i Genarps skola 4-6 Papperskorgen
Vi kommer både aktivt och teoretiskt arbeta med ämnet idrott.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Mål som eleverna ska ha uppnått  i slutet av det nionde skolåret:

Undervisningens innehåll

  • Simning och livärddning
  • Friidrott
  • Konditionsträning
  • Orientering
  • Ergonomi
  • Lekar och lagspel
  • Dans och rörelse till musik
  • Ledarskap
  • Redskapsgymnastik
  • Styrke- rörlighets- och konditionsträning

Bedömning

Matriser

Idh
Simning och livräddning

SIMNING OCH LIVRÄDDNING

 Kunna hantera nödsituationer i och vid vatten
 Ha god vattenvana, vara trygg i vatten, kunna simma 200 meter, varav 50 meter på rygg, och hantera nödsituationer vid vatten
Se tidigare bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Simning
- bröstsim
Jag har svårigheter att simma. Jag kan ej simma 200m.
Jag kan simma bröstsim men har problem med tekniken. (svaga bentag, stickfot, svårt med koordinationen)
Jag har ganska bra teknik. Orkar en längre sträcka.
Jag har mycket god teknik.
Simning
- ryggsim
Jag kan inte simma 50m ryggsim.
Jag kan simma ryggsim men har problem med teknik och koordination.
Jag simmar ryggsim med god teknik och kan simma en längre sträcka.
Jag simmar ryggsim med mycket god teknik.
Livräddning
- bogsering
Jag har svårigheter att livrädda med livboj.
Jag klarar att bogsera kamrat med livboj men har problem med bogseringen (svaga bentag, böjda armar etc).
Jag klarar att livrädda med livboj med ganska god teknik men kan bli lite snabbare.
Jag kan livrädda mycket bra. Känner mig stark och snabb.
Livräddning
- vattenvana
Jag kan inte hämta ett föremål på botten på grunt vatten.
Jag kan hämta ett föremål på botten på grunt vatten.
Jag kan hämta ett föremål på botten på djupt vatten.

Idh
Orientering

ORIENTERING

 Kunna orientera sig i okända marker genom att använda olika hjälpmedel samt kunna planera och genomföra vistelse i naturen under olika årstider
Se tidigare bedömning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kartförståelse
- teori
Jag har svårigheter att förstå kartan.
Jag kan kartans färger och begreppet skala.
Jag kan de vanligaste karttecknen på en orienteringskarta.
Jag kan föra resonemang om vilken väg som är mest lämplig att välja för att nå önskat mål.
Kartförståelse
- praktik
Jag har svårt för att orientera.
Jag kan lösa lättare orienteringsuppgifter
Jag kan lösa lite svårare orienteringsuppgifter
Jag kan lösa svårare orienteringsuppgifter enskilt

Idh
Kondition,

Kondition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kondition
- uthållighet
Min kondition är bristfällig och bör utvecklas.
Jag har ganska bra kondition men bör öva mer.
Jag har bra kondition.
Jag har mycket bra kondition.

Idh
Lek, spel och idrott,

Lek, spel och idrott

 Kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga rörelseuppgifter
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Praktiskt utförande
Jag deltar inte så ofta. (deltar endast när det passar mig)
Jag kan till viss del utföra vissa rörelsemoment (passa, fånga, dribbla, hoppa, springa, kasta m.m.) på ett tekniskt korrekt sätt.
Jag kan utföra flera rörelsemoment (passa, fånga, dribbla, hoppa, springa, kasta m.m.) på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta i olika situationer/spel.
Jag kan utföra flera rörelsemoment på ett tekniskt korrekt sätt och kan tillämpa detta vid övningar och spel i ett högt tempo och med god precision.
Samarbete
Jag har svårigheter att samarbeta och visa hänsyn mot andra elever.
Jag kan samarbeta/samspela där detta krävs.
Jag förstår och tillämpar regler samt deltar och visar fair play.
Jag visar hänsyn och förståelse till andras brister. Jag försöker möjliggöra för alla i klassen att kunna delta aktivt.

Idh
Ergonomi

Ergonomi

 Förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa och kunna tillämpa kunskaper i ergonomi i vardagliga sammanhang
Ej uppnått mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ergonomi i vardagliga sammanhang
Jag har inte visat några kunskaper om hur kropp, kost och träning samspelar.
Jag har visat baskunskaper
Jag har kunnat visat goda kunskaper om hur kost, träning samspelar och hur kroppen påverkas.
Jag har kunnat visat mycket goda kunskaper om hur kost, träning samspelar och hur kroppen påverkas.
Jag har kunnat visat väldigt goda kunskaper om hur kost, träning samspelar och hur kroppen påverkas.

Idh
Ledarskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ledarskap
Jag ger enkla instruktioner
Jag samlar gruppen och ger instruktioner
Jag ger tydliga instruktioner samt ger tips och råd under aktiviteten
Jag ställer kontrollfrågor vid instruktion samt engagerar grupp och/eller elev under aktiviteten
Planering och innehåll
Jag har lämnat in en kortfattad planering. Min lektion innehåller uppvärmning, huvudaktivitet och nedvarvning/stretching
Mina aktiviteter är valda med ett visst syfte
Jag har en tidsplan på min lektion
Mina aktiviteter är anpassade efter olika kunnande i gruppen

Idh
Redskapsgymnastik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Redskapsgymnastik
Jag har svårigheter att genomföra grundmotoriska övningar på matta och i räck, ringar och hopp
Jag kan genomföra grundläggande övningar till exempel; kullerbytta, jämvägande, flå katt och sidhopp
Jag kan genomföra mer avancerade övningar till exempel; huvudstående, överkastning, stuphängande och grenhopp på bock
Jag kan genomföra mycket avancerade övningar till exempel; handstående, ridsväng, lilla korset och kullerbytta på plint

Idh
Styrka, rörlighet och kondition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ord och begrepp
Jag kan inte förklara någ ord begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara enkla ord och begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara mer avancerade ord och begrepp inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag kan förklara avancearde ord och begrepp på ett väl underbyggt sätt inom styrke- rörlighets- och konditionsträning
Genomförande
Jag inte inte deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning i tillräckligt hög grad
Jag har på ett i huvudsak fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag har på ett relativt väl fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning
Jag har på ett väl fungerande sätt deltagit i styrke- rörlighets- och konditionsträning

Idh
Rörelse till musik

Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Dans
Jag klarar av de flesta enkla steg, men behöver hjälp att hitta rätt i takten
Jag klarar av att göra enkla steg och jag håller mig i takt till musiken under större delen av stegkombinationen
Jag utför stegen med god takt och precision. Jag kan även hitta tillbaka i takten om jag kommer av mig.
Jag utför stegen med stil och precision. Jag kan, med lätthet följa efter och lära mig nya steg. Jag har mycket god taktkänsla.
Ny aspekt