Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: språk

Skapad 2016-08-10 12:00 i Pysslingen Förskolor Björngården Pysslingen
En mall för att tydliggöra de olika komponenterna i arbetet för att nå målen i verksamheten, t.ex. Matematik, inskolning, annat valt ämne
Förskola
Projekt kring språkutveckling för barngrupp 1-3år

Innehåll

Vilka gäller planen?

Avdelning: Tvättbjörnen

När?

 HT2016

Vad ska utvecklas?

Arbetet med att stimulera barnens språkutveckling

Varför?

 Stimulera barnens språkutveckling och sociala samspel/kommunikation.

Vad har vi för mål?

Utgår ifrån:

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 

Målkriterier?

Alla barn erbjuds språkutvecklande aktiviteter utifrån sina förmågor och behov.

 

Nuläge:

Vi ser ett intresse för böcker och sång/musik hos barnen.

Alla barn är i behov av språkstimulans på olika sätt.

Många flerspråkiga barn i gruppen, vi vill ta tillvara på detta och berika hela barngruppens språkliga förmågor.

 

Hur?

Vi kommer erbjuda olika aktiviteter och se vad som intresserar barnen och utveckla arbetet allteftersom.

Väva in olika ämnen i arbetet - Språk/Kommunikation och IT, Skapande/musik/drama, Motorik/Rörelse, Lek, Värdegrund/Sociala förmågor, Matematik, Kultur, Naturvetenskap och Teknik. 

Alla barn får en i taget ta hem en bokpåse och ta med en bok till förskolan och visa/berätta kring.

Sånglekar, rim&ramsor, rörelsesånger, ljudlekar, flanosagor

Låna böcker biblioteket

Lära siffror på olika språk och räkna

Babblarna

Rollekar i smågrupper

 

Vem ansvarar för vad?

Maja, Sandra och Alexandra ansvarar tillsammans för arbetet

Tidssatt

höstterminen 2016, eventuellt fortsatt beroende på hur det utvecklas

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

Uppföljning sker regelbundet, vilka är med?

Utvärdering:

Följde vi vår plan?

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: