Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termingsplanering Trä - metall och textilslöjd åk3 VT15

Skapad 2016-08-10 12:52 i Prästslättsskolan Karlshamn
Grundskola 3 Slöjd

Vi kommer att gå igenom slöjdsalarna, dess maskiner, verktyg och redskap.
Du kommer att få lära dig att tillverka olika slöjdalster i olika sorters material och hur du arbetar på ett säkert sätt. 

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Konkretisering

 • Du ska få utöva/praktisera/slöjda olika moment och tekniker så som sågning, borrning, mätning.
 • Du ska få lära dig grunder för olika sammansättningar.
 • Du ska få kunskap om olika material.

Matriser

Sl
trä o metallslöjd åk3

Nivå 1
Det här behöver förbättras
Nivå 2
Du arbetar på ett enkelt sätt
Nivå 3
Du arbetar på ett utvecklat sätt
Nivå 4
Du arbetar på ett välutvecklat sätt
Instruktioner
Jag behöver mycket stöd och hjälp efter gemensamma instruktioner/genomgångar.
Jag behöver ibland hjälp efter gemensamma instruktioner/genomgångar.
Jag arbetar oftast självständigt efter gemensamma instruktioner/genomgångar.
Jag arbetar självständigt efter gemensamma instruktioner/genomgångar.
Formgivning
Jag behöver mycket hjälp vid formgivning.
Jag formger på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
Jag formger på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
Jag formger på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Jag behöver träna mycket på att använda redskap, verktyg och maskiner.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner med stöd av lärare.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder redskap, verktyg och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: