Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik - Instrumentkunskap (LGR-11)

Skapad 2016-08-10 13:36 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det gemensamma musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som: melodi, metrik, och harmonik samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att dessa begrepp tillämpas i musicerande och musikskapande. Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt och emotionellt.
Grundskola 6 Musik
...

Innehåll

1. Syfte

Vokalt och instrumentalt musicerande utgör ämnets kärna. Såväl det enskilda som det gemensamma musicerandet bygger upp kunskaper inom grundläggande begrepp som: melodi, metrik, och harmonik samt om sambanden mellan dessa. Lärandet i ämnet innebär att dessa begrepp tillämpas i musicerande och musikskapande. Utbildningen i musikämnet syftar till att ge varje elev lust och möjlighet att utveckla sin musikalitet och få uppleva att kunskaper i musik bottnar i, frigör och förstärker den egna identiteten både socialt och emotionellt.

Kopplingar till läroplan

  •  Blir förtrogen med musikens form, struktur, skriftspråk och uttrycksmedel samt dess funktioner och villkor i olika miljöer, kulturer och epoker
  •  Utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik
  •  Utvecklar tillit till den egna sångförmågan och blir medveten om dess utvecklingsmöjligheter och sociala betydelse
  •  Utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer
  •  Utvecklar sin förmåga att använda IT som ett stöd både för lärande och musicerande samt som redskap för skapande i olika former

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för ämnet Musik.

Rubrik 1

Nivå 1
Visa/Beskriva, förstå/ känna till
Nivå 2
Förklara/använda färdighet
Nivå 3
Jämföra/Behärska Förtrogenhet / personligt uttryck
1 förmåga att:
Spela
Eleven kan genom att spela på instrument (piano/gitarr/trummor), ev. med hjälp, klara att följa en puls i enklare former av låtar.
Eleven klarar att med instrument, (piano/gitarr/trummor) hålla given puls och visa enklare form av rytmiseringar , improvisation eller soloinslag.
Eleven kan olika spelsätt, rytm och puls så att det passar vald låt/genre. Eleven kan använda rytmer, improvisation eller soloinslag utan några problem.
3 förmåga att :
Lyssna
Eleven har svårt att lyssna till genomgångar och svårigheter att koncentrera sig.
Eleven visar att han/hon kan följa med på genomgångar och tar till sig den information för att klara uppgiften ok.
Eleven visar stort engagemang och är lyhörd. Visar tydligt i varje moment att hon/han följt instruktionerna mycket väl.
4 förmåga att:
Ta ansvar, samarbeta och kommunicera
Eleven har svårt för att starta, utföra och avsluta ett moment. Tar lite ansvar och eller fungerar inte i grupp. Svårt med kommunikationen.
Eleven tar ansvar och genomför en musikalisk aktivitet tillsammans med andra. Samarbetet samt kommunikationen är ok.
Eleven tar stort ansvar och genomför en musikalisk aktivitet/moment utifrån egna idéer tillsammans med andra. Samarbetar på hög nivå och kommunikationen mellan kamrater/pedagog är bra.
5 förmåga att:
Kombinera musik med andra kunskapsområden och gestaltningsformer
Eleven har svårt att kombinera musik med andra uttrycksformer som bild, text, drama, dans och rörelse.
Eleven kan kombinera musik i någon form med andra uttrycksformer som bild, text, drama, dans och rörelse och visa detta.
Eleven kan med personligt uttryck kombinera musik i någon form med andra uttrycksformer som bild, text, drama, dans och rörelse och visa detta med ett personligt uttryckssätt.
6 förmåga att:
Använda data, ljud och teknik
Eleven har svårt att visa sin förmåga att använda data, ljud och teknik och visa detta i musicerande och skapande.
Eleven kan visa sin förmåga att använda data, ljud och teknik och visa detta i musicerande och skapande.
Eleven kan visa sin förmåga att på en hög nivå använda data, ljud och teknik som redskap för egen och gemensam inlärning samt för musikskapande och visa detta med personligt uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: