Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori åk 9

Skapad 2016-08-10 13:57 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Konkretisring av centralt innehåll

Eleverna repeterar och befäster kunskaper från tidigare årskuser

 • g-klavens utseende och användning
 • notering av tonerna c1-b1, samt förståelse för notering i hela notsystemet
 • tangenternas namn på keyboarden
 • grundläggande notvärden, helnot, halvnot, 1/4-delsnot, 1/8-delsnot och 1/16-delsnot

Eleverna får lära sig

 • fasta förtecken och hur man anväder dem
 • vad en durskala är och hur man tar ut en durskala i valfri tonart.
 • transponering av melodi och ackord från en tonart till en annan
 • hur man anväder kvintcirkel till att ta reda på en tonarts fasta förtecken

Eleverna för utveckla sitt gehör genom lyssningsövningar och notera på gehör.

Dessutom erbjuds eleverna att arbeta individuellt på valfri nivå så att alla kan utvecklas i sin egen takt och även nå de hösta målen.

Hur redovisas målen?

Bedömningen görs

 • kontinuerligt under lektionerna
 • vid skriftligt prov

Matriser

Mu

FÖRMÅGA ATT

G
VG
MVG
ÄMNESSPECIFIKA KUNSKAPER
Musikteori
Kunna tangenternas namn på keyboard Kunna strängarnas namn på gitarren Kunna rita upp ett notsystem och en g-klav Kunna notera stamtonerna i g-klav Kunna ta ut en enkel melodi på keyboard eller gitarr och notera den i g-klav Kunna notvärdena helnot, halvnot, 1/4-delsnot, 1/8-delsnot, 1/16-delsnot
Kunna ta ut och namnge tonerna i ett givet dur/moll ackord. Kunna notera enklare rytmer på gehör Kunna bestämma en sångs tonart med hjälp av kvintcirkel.
Kunna transponera (byta tonart) till en tonart som passar ens egen sångröst

Mu

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: