Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 3 2016/2017

Skapad 2016-08-10 14:02 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Under vårterminen kommer vi att fortsätta med simundervisningen. Vi kommer att träna på att ansvara parvis för uppvärminingen. När vädret tillåter kommer vi att ha utomhusidrott med längd, 60 m, lekar och annat.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få fortsätta att utveckla din förmåga att:

 • ta ansvar och hänsyn vid lek och idrott
 • följa instruktioner och regler
 • planera och genomföra uppvärmning, tillsammans med en kamrat
 • att genomföra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus
 • simma (simundervisning sker under vårterminen på Klitterbadet)
 • prata om hur de olika aktiviteterna påverkar din hälsa
 • utföra olika rörelser, t ex kasta-fånga, hoppa, balansera

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
 • Idh  E 6
  Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga hur:

 • du samarbetar och följer våra regler i olika lekar och lagspel
 • du genomför uppvärmningen du själv planerat med en kamrat
 • du utför olika rörelsemönster (motoriska färdigheter)
 • du reflekterar och utvärderar del av lektion som du eller någon annan gjort
 • du reflekterar kring lektionerna ( ex idag har vi tränat på... för att .....)
 • du deltar i simskolan

 

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom att:

 • planera och leda uppvärmningen och lära oss att utvärdera det vi eller en kamrat har planerat och genomfört vid del av lektion
 • reflektera över hur det går i idrotten, tala om regler och samarbete och vad vi har tränat med aktiviteten
 • leka lekar både inne och ute
 • simma
 • arbeta både enskilt, i par eller i grupp.
 • byta om och duscha varje gång.
 • använda oss av olika redskap, bollar och musik

 

Matriser

Idh
Idrott F-3

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idrott och lekar inomhus och utomhus
deltar i rörelseaktiviteter med stöd
deltar i lekar och spel på egna villkor
deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid lekar och spel. Hanterar med- och motgångar
deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och lekar samt följer gemensamma regler
Motorisk träning
behöver hjälp med att utföra enkla rörelseaktiviteter (balansövningar, kullerbytta)
utför enkla rörelseaktiviteter på egen hand (balansövningar, kullerbytta)
kontrollerar den egna kroppen och behärskar olika motoriska rörelser (hopprep, koordinationsövningar med armar och ben)
visar tillit till sin balans och kroppskontroll även nya och i ovana situationer
Hälsa
behöver påminnas om att duscha och byta om
tar ansvar för att duscha och att byta om
tar ansvar för och visar förståelse för hur mat, hygien och motion påverkar kroppen
tar ansvar och visar förståelse för hur mat, motion och hälsa påverkar den egna kroppen tar egna initiativ till idrottsaktiviteter
Delaktighet och Ansvar
behöver stöd för att delta i den gemensamma planeringen, som t ex att plocka fram och undan material
deltar i den gemensamma planeringen, kan komma med förslag på aktivitet eller uppvärmning
deltar, planerar och genomför en del av ett aktivitetspass för en grupp (t.ex uppvärmning)
planerar, organiserar och leder ett aktivitetspass för en grupp (hel idrottslektion),
Simning
Kan leka och utföra aktiviteter i vatten där hon/han bottnar
Kan simma 25 m i magläge.
Kan simma 50 m i magläge i djup bassäng.
Kan simma 150 m i magläge och 50 m på rygg i djup bassäng.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: