Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trä och metallslöjd åk 3: vägmärken

Skapad 2016-08-10 14:21 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Grundskola 3 Slöjd

Såga ut vägmärken i plywood

Innehåll

Ämne:Trä och metallslöjd ( Formell del )

Arbetsområde:Vägmärken

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Ämne:Trä och metallslöjd ( Elev del )

Arbetsområde:Vägmärken

Vi kommer att arbeta med vägmärken och andra symboler, färg och form. Vad man kan uttrycka med olika bilder och former. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 •        Såga med handkontursåg
 •        Använda ansatsfil och sandpapper
 •        Använda olika färger och ytbehandlingsmetoder
 •        Hur olika symboler,färg och form påverkar slöjdföremålets uttryck

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •            Använda handverktyg och redskap på ett säkert och fungerande sätt
 •            Bidra till att utveckla ideér med hjälp av olika inspirationsmaterial
 •            Ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat

                     slöjdföremålets kvalitet

 •            Föra ett enkelt resonemang om hur symboler,färg och form påverkar
 •            slöjdföremålets uttryck      

Undervisning:

Vi kommer att titta på internet och bilder på olika vägmärken.

genomgång av olika skivmaterial

Välja och klippa ut en mall i papper

Rita ut den utklippta symbolen på plywood

Såga ut formen med kontursåg

Fila och putsa kanter

Prata i grupp om hur symboler,färg och form påverkar slöjdföremålets uttryck

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: