Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDROTT och HÄLSA Ht-16 Åk 2

Skapad 2016-08-10 14:36 i Husensjö skola Helsingborg
+ kopplat till Kunskapsstaden Helsingborgs bedömningsmatris För tydligare exempel - se diskussionsunderlagen från Skolverket för resp. ämne.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Under terminen kommer du att prova på olika lekar både inomhus och utomhus. Du kommer att träna på de motoriska grundformerna genom olika spel, lekar och redskapsbanor. Du kommer att fortsätta att simma på Filborna badet. Du kommer att dansa och röra dig i takt till musik. Vi kommer att samtala om dina upplevelser av fysisk aktivitet och hälsa.

Innehåll

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta både självständig och i grupp.
Under Idrotten kommer du att öva på de motoriska grundformerna genom olika lekar, spel och redskapsbanor.
Röra dig till musik och lära olika danser.
Simundervisning på Filborna badet.
Diskutera varför det är viktigt att röra på sig och samtala om olika idrottsbegrepp.

Långsiktiga mål

Du ska kunna delta i enkla lekar och spel.

Du ska behärska de olika motoriska grundformerna, såsom rulla/rotera, springa, klättra, kasta, fånga, åla, stödja och krypa.

Du ska kunna samarbeta med andra elever.

Du ska kunna röra dig i takt till musik och klara enkla danser.

Du ska samtala och sätta ord på dina upplevelser ex. regler, samarbete, uppvärmning, avslappning och säkerhet.

Du ska delta i vattenlekar och träna att flyta och balansera som sedan ska leda till simning i mag och ryggläge.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Bedömning

 • på vilket sätt du kan delta i lekar och spel med sammansatta motoriska grundformer
 • hur du kan visa på olika sätt att röra dig i aktiviteten
 • på vilket sätt du kan prata om hur du har upplevt aktiviteten och med enkla ord förklara hur aktiviteten kan påverka din hälsa och din kropp
 • På vilket sätt du rör dig till musik
 • Dina simkunskaper

 

Matriser

Idh
Matris för bedömning i idrott och hälsa åk 1-3

Idrott och lekar
 • Gr lgr11
 • Idh
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar.
Musik och rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik.
Jag kan härma enkla rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk träning
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t. ex. springa, hoppa och klättra.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t. ex. redskapsbana och lekar.
Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh  1-3
 • Idh  E 6
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning.
Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma utan hjälpmedel och är på god väg att uppnå målen.
Jag kan simma 200 m varav 50 m på rygg och livräddning..
Hälsa
 • Idh  1-3
´Jag kan med stöd svara på enkla frågor om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. jag är trött och svettig)
Jag kan föra mycket enkla samtal om hur jag upplevt olika aktiviteter.
Jag kan föra samtal om hur jag upplevt olika aktiviteter.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: