Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bara få va mig själv!

Skapad 2016-08-11 08:44 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Ett kort tema där målet är att all elever ska våga framföra ett tal där de berättar om något personligt.
Grundskola 6 Bild Samhällskunskap Svenska

Du får läsa, skriva, samtala och göra bilder. Temat handlar om att våga vara den man är och stå upp för sig själv. Att stå upp för sig själv innebär inte att man trycker ner någon annan.

I slutet av temat ska du framföra ett tal om något som är viktigt för dig.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Konkretisering av mål (du ska kunna)

 • Samtala kring olika uttryck i olika bilder.
 • Framställa en bild som speglar eller kopplar till en text.
 • Skriva och framföra ett tal på ett personligt sätt.
 • Göra en bakgrundsbild i datorn som passar till din presentation.

Kommer att bedöma

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning

 • Du får läsa en låttext som du ska göra en bild till. Du får också presentera din bild i klassen.
 • Du får samtala om och skriva om uttryck i olika bilder.
 • Vi läser ISIS - Hotad planet av Monica Hughes högt i klassen. Du får tillfälle att framställa bilder, samtala och skriva i anslutning till texten.
 • Vi läser om mobbning i sh-boken.
 • Du får lyssna till några olika tal.
 • Du får arbeta enligt modellen Tala som TED, och skriva samt framföra ett eget tal. Du får under arbetets gång både ge och ta respons, och du får göra en bakgrundsbild på datorn som du kan visa under din presentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: