Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - instruerande text

Skapad 2016-08-11 09:05 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Här får eleverna lära sig hur man skriva recept, men också träna på verb i imperativ, korta meningar och strukturen på texten.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Under detta arbetsområde kommer du att få läsa roliga och annorlunda instruktioner. Du kommer sedan få skriva en eller fler (roliga?) instruktioner helt på egen hand.

Innehåll

Centralt innehåll

Här kopplar du centralt innehåll från kursplanerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ämnesmål till dig som elev

Här kopplar du kunskapskraven från kursplanerna.

Klicka på koppla, sedan på respektive ämne. Längst ner hittar du kunskapskrav. De går att få i tabell eller text.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

 • läsa olika instruerande texter tillsammans, förstå hur de är strukturerade och vad som är typiskt för denna texttyp
 • arbeta med språkets struktur i recepten t ex verb i imperativ, korta meningar och ämnesspecifika ord
 • tillsammans i gruppen skriva en instruerande text
 • skriva en egen instruerande text

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • delta aktivt på lektionerna
 • skriva en instruerande text på egen hand där du har med de texttypiska delarna så som struktur, verb i imperativ och ämnesspecifika ord
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: