Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass.

Skapad 2016-08-11 09:47 i Lekstorpsskolan Lerum
I förskoleklassen ska alla barn ges möjlighet att med taräkning. Att utveckla god taluppfattning, god problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Grundskola F Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.Förskoleklassens undervisning bör utveckla barnens intuitiva känsla för antal och mönster till mer explicit medvetenhet om relationer inom tal, mellan tal och mellan tal och omvärlden Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

  • Ma
    Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Dokumentation:

Vi gör en kartläggning på hösten och en på våren.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: