Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bläckfiskens pedagogiskaplanering

Skapad 2016-08-11 09:53 i Lillkyrka förskola Örebro
Tema arbete kring området sagor.
Förskola

Mall

Innehåll

Bläckfiskens pedagogiskaplanering

1.  Nuläge / Bakgrund
    - Vad är barnen intresserade av?
    - Vad gör barnen ?

Vi har på förskolan bestämt att arbeta utifrån ett gemensamt project, sagor.

Vi har en stor barngrupp med mycket rörelsebehov. Det kommer nya barn till gruppen och vi har inte hunnit lära känna alla barnen. Barnen är intresserade av fordon, dinosaurier, frozt, rollekar börjar komma, även småkryp.

 

2. Syfte
   - Varför ska vi jobba med det här?

Sagor är en bra grund att utgå ifrån för att arbeta med arbetsplanens mål angående språkutveckling och matematiskutveckling. Det blir tydligt för oss pedagoger att se att vi uppfyller läroplanens mål. Vi kan byta saga utifrån barnens intressen.

 

3. Prioriterade Läroplansmål
   - Vilka läroplansmål har vi valt att jobba med?

Matematik och språkinlärning.

 

4. Metod/ Arbetssätt
   - Hur tänker vi gå tillväga? 

Vi börja arbeta med sagor som handlar om djur, eftersom vi inte riktigt känner barngruppen men som vi tror kan intressera dom flesta barnen. Vi planerar att jobba månadsvis med ett ämne/saga sedan byter vi ämne utifrån barnens intresse.

   - Ansvarsfördelning i arbetslaget?

Tillsammans gör vi en mall hur vi ska jobba under månaden. På vår enskillda planering letar vi sagor,ideér, matrial till att genomföra aktiviteter som vi bestämt.

   - Anpassning till barngruppen, behov?

Fasta rutiner, dela gruppen så mycket det går i smågrupper.

   - Material?

Böcker, skapande material, film, spel, lek.

 
   - Metoder?

Små grupparbeten och enskillda arbeten. Vi kommer följa barnen och se vad dom är intresserade av. Tex drama, musik osv.

5. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling 
  - Hur gick det ?
  - Vad behöver vi utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: