Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 3 2016/17

Skapad 2016-08-11 09:57 i Öregrunds skola Östhammar
Vi ska arbeta med solen, planeterna, månen och stjärnorna. Vi ska få titta på hur vårt solsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger i från solen, hur månen rör sig runt jorden och varför vi får olika årstider.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik Biologi Svenska

Den spännande rymden!

Innehåll

Vilka är målen med arbetet?

- Få en förståelse för vad big bang är.

- Få höra om olika tankar/teorier om hur universum bildades.

- Lära dig hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra. 

- Lära dig om planeterna i vårt solsystem.

- Få en förståelse om varför vi har olika klimat under året (varför det är kallare och mörkare på vintern än på sommaren / årstider).

- Lära dig att, samt varför, månen ser olika ut vid olika tidpunkter (månens olika faser).

- Lära dig om stjärnbilder och varför stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 
 
 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi tittar på film.
Vi läser olika texter.
Vi skriver olika texter.
Vi ritar/målar till våra texter.

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska känna till vad big bang är.
- Kunna namnge några planeter i vårt solsystem.
- Du ska känna till varför det är mörkare och kallare på vintern är på sommaren.
- Du ska känna till månens olika faser.
- Du ska känna igen några stjärnbilder.
- Du ska känna till solen, månen och jordens förhållande till varandra.

Hur du får visa vad du kan.

Genom att delta aktivt på lektionerna. 
Genom att berätta muntligt och/eller skriftligt om rymden.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Bi  1-3
  Kraft och rörelse Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Bi  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi   3
  Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
 • Bi   3
  Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Bi   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Bi   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

NO Sv Bi Tk
NO - målen att nå i år 3

Har nått målen
På god väg att nå målen
På väg mot målen
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Du kan samtala och har en förståelse för tyngdkraft, friktion och jämnvikt.
Du förstår att det finns en tyngdkraft som gör att jorden drar saker till sig.
Du vet att det finns en tyngdkraft som gör att jorden drar saker till sig.
Dessutom kan du samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Du kan samtala om skönlitteratur och myter. Du har dessutom en förståelse för hur människan har trott och tror om myter.
Du har sett en film och diskuterat om myter. Du har en förståelse för hur människan har trott och tror om myter.
Du har sett en film och diskuterat om myter.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har en förståelse för hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du har deltagit i diskussioner och de praktiska momenten om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dessutom dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt använder viss dokumentation i diskussioner och samtal.
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: