Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer och Antiken

Skapad 2016-08-11 10:17 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
För ca 1,5 miljoner år sedan utvecklades den varelse som kom att kallas den upprättgående människan, homo erectus. Genom årtusende har människan utvecklats, blivit bofasta och bildat högkulturer. Dessa samhällen växte sig mäktiga och erövrade andra områden och därmed påverkade människor där.

Innehåll

Det är viktigt att vi har en förståelse att riken kommer och går och påverkar den omgivning de existerar i samt oss i framtiden. Att vi kan se skillnader och likheter hos människor förr och nu men även mellan olika kulturer och platser på jorden. Det är också viktigt att vi tolkar historien utifrån den tiden och försöker förstå deras liv och tankar utifrån den tidens värderingar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia

F
E
C
A
Övergripande
Personerna är: Caesar Augustus
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer
Konsekvenser av samhällsförändringar
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Samtida påverkan
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter
Människors villkor och värderinga
kulturmöten; migration; politik
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Människors villkor och värderingar
fortsatt påverkan förr och nu
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med välutvecklade exempel från förr och nu.
Källmaterial
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Användning av historia
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Begrepp
Begreppen är: nomader bofasta högkultur Farao flodkultur Antiken stadsstater Athens demokrati krigarstaten Sparta Persiska riket republiken Rom Kartago/Hannibal gladiatorer
Uppfyller inte lägsta kraven för E-nivå
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: