Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 16 - Pedagogisk planering- Hemkunskap: Från jord till bord Åk8

Skapad 2016-08-11 13:29 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Mat, miljö och hälsa i samverkan
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Från jord till bord med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi!

Innehåll

Mål och syfte med undervisningen

I Hem och konsumentkunskap kommer du att utveckla kunskaper om och förhoppningsvis ett intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet.

Arbetet i hemmet är något som ständigt pågår. Resultatet av arbetet med till exempel en välsmakande måltid är kortvarig men på lång sikt är det arbetet avgörande för din hälsa och hur du mår.

Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Hkk
  Syfte planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk
  Syfte hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Mat måltider och hälsa

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9
  Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Arbetssätt

Vid varje lektionstillfälle, fem stycken totalt, får du möjlighet att träna dig att ta initiativ och kreativt lösa och hantera olika uppgifter vid matlagning.

Genom att använda ett undersökande, jämförande och reflekterande arbetssätt så kommer du att lära dig att planera och tillaga olika sorters livsmedel.

Genom praktiskt arbete och diskussion tränar du även ditt handlag, samarbete, ansvar, självständighet och kritiskt tänkande. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande i köket/klassrummet. Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv på lektionerna genom att du planerar och tillagar måltider samt använder metoder, livsmedel och utrustning på ett funktionellt och säkert sätt.

Du ska kunna motivera varför du väljer som du gör i ditt arbete med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. 

Det kommer också bedömas hur ansvar tas för egna uppgifter men också hur era gemensamma uppgifter fördelas i gruppen.

 

 Bedömningen finns i bedömningsmatrisen: Ht 16 - Bedömning- Hemkunskap: Från jord till bord

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: