Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht-16 åk 1

Skapad 2016-08-11 14:03 i Trönningeskolan Halmstad
Taluppfattning och tals användning inom talområdet 0-10, mönsterseende och matematiska begrepp
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Vi kommer under hösten bekanta oss med matematikens fem förmågor: lösa problem, använda begrepp, använda lämpliga metoder, föra resonemang och kommunicera kring matematik. Vi kommer lägga stort fokus på att prata matematik samt förstå grundläggande begrepp.

Centralt innehåll

Utifrån det centrala innehållet kommer vi  framför allt arbeta med talen 0-10, hur mönster kan fortsätta samt öva matematikska begrepp (t.ex. hälften, dubbelt, fler, färre, lättast, över, under, framför m.m.) Se kopplingar nedan.

Kunskapskrav

Du kommer bedömas mot nedan kopplade kunskapskrav i läroplanen. 

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:
-talraden 0-10 framåt och bakåt
-räkna 2-hopp 0-10 (se mönster i talföljder)
-ordningstalen första till tionde
-bygga vidare på givna mönster och konstruera egna med laborativt material
-förklara begreppen udda, jämnt och ge exempel på jämna, udda tal inom 0-10
-kombinera siffra-antal 0-10
-dela upp talen 2-10 på olika sätt med konkret material
-jämföra tal genom att använda begreppen större än, mindre än och antal genom fler och färre än (tex talet fyra är större än ett men mindre än sju dvs beskriva talens inbördes relation samt hur du jämför antal med begreppen fler än, färre än)
-använda de vanligaste lägesorden för att beskriva olika föremål (använda de matematiska begreppen: framför, bakom, under, på m.m. genom att göra rörelser efter instruktioner där lägesord används).
-använda sambandet dubbelt, hälften i talområdet 0-10 (proportionellt samband) tex lägga dubbelt och hälften med klossar utifrån givna antal i talområdet 0-10

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att få:

-använda konkret material
-laborera
-spela spel
-träna på att "prata" matematik 
-arbeta med skriftliga matematikuppgifter
-arbeta med matematik i naturen
-redovisa tankar för andra och ta del av andras lösningar 
-göra diagnoser
-träna begrepp genom rörelseaktiviteter
-arbeta enskilt, i grupp och i helklass
-ta del av matematik digitalt (tex korta filmer och övningar)

Dokumentation

Kontinuerliga matematiska samtal i helklass och i olika gruppkonstellationer, pardiskussioner, elev-pedagog
Iaktta hur du använder konkret material
Skriftlig dokumentation i form av kartläggning/diagnoser
Formulera egna räknesagor  
Använda BFL-metoder (namn-bollar)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: