Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 2 2016

Skapad 2016-08-11 14:29 i Holmesskolan Torsby
Tal, taluppfattning mm
Grundskola 2 Matematik

Här kommer du att få arbeta med talen 0-100 på olika sätt. Vi tränar också bl a geometri, problemlösning, matematiska begrepp och mönster.

Innehåll

Syfte / förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Konkretisering av mål

Du ska  

- kunna använda tal inom talområde 0-100

- veta vad likhetstecknet betyder.

- känna till tecknen plus, minus och "inte lika med", större än och mindre än

- kunna bygga tal inom talområdet 0-100 med konkret material.

- kunna koppla ihop antal och tal

- kunna hitta på tallinjen.

- känna igen geometriska figurer, även månghörningar

- kunna benämna geometriska figurer som cirkel, oval, kvadrat, rektangel och triangel.

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-20

- kunna dela upp tal och kunna talkamrater.

- känna till begreppen addition, subtraktion, summa, skillnad, fler, färre, före, efter, udda och jämna tal, hälften och dubbelt.

- kunna berätta en "räknesaga" och skriva "mattespråk" som passar till.

- kunna fortsätta ett mönster.

- mäta längd, volym och massa. Känna till enheterna: cm, m, dl , l och kg

- kunna siffrors position och värde i tvåsiffriga tal och använda dig av orden ental och tiotal.

- kunna skriva tvåsiffriga tal i utvecklad form.

- kunna räkna 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.

- ha alla tiokompisar automatiserade.

- kunna klockan analogt, hel, halv och kvart.

 

Arbetssätt


Vi kommer att:
- träna på likhetstecknets betydelse.

- träna addition och subtraktion på arbetsblad, böcker och smartboard.

- uppskatta, väga och mäta längd, volym och massa

- som stöd i allt matematikarbete använda oss av klossar och andra konkreta material.

- öva på siffrors värde i positionssystemet.

- räkna med x.

- lösa problem, berätta räknesagor, spela spel i små grupper.

- ev ha matematik ute för att öva på målen.

 

Bedömning

Under arbetets gång bedömer vi kontinuerligt dina kunskaper och hur du når målen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: