Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2016-08-11 14:49 i Knutsbo skola Ludvika
Grundskola 4 Svenska Geografi

 

Hur ser det ut i vårt land, Sverige? Hur skiljer sig landet uppe i norr mot i söder?  Lever människor olika beroende på vart i Sverige de bor? Vilka naturresurser finns och hur använder vi dem?  Finns det några spännande platser att besöka och hur hittar vi till dessa platser med hjälp av en karta?
I detta tema tar vi reda på detta, och en massa annat om vårt lilla men långa land, Sverige.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Hitta platser på en karta och veta vad färgerna och de vanligaste symbolerna på kartan betyder.
 • Namn på Sveriges landskap, orter, berg, hav, sjöar och vattendrag.
 • De olika svenska natur- och kulturlandskapen, deras utmärkande drag och var de finns.
 • Hur Sveriges natur-och kulturlandskap växt fram, förändras med tiden och påverkar människors och djurs levnadsvillkor.
 • Hur vi människor använder Sveriges naturresurser och hur det påverkar levnadsvillkoren för människor och djur på olika platser i Sverige.

- Du kommer även få träning i muntligt framträdande och bl.a få chans att börja använda dig av talkort med stödord.

 

FÖRMÅGOR

Du kommer att få träna på din förmåga att:

 ANALYSERA - t ex genom att utforska och jämföra olika platser, områden eller levnadsvillkor i Sverige

 FÖRSTÅ BEGREPP - t ex longitud, latitud, natur- och kulturlandskap samt andra geografiska begrepp

 KOMMUNICERA - t ex genom att samtala, diskutera och redogöra

 HANTERA INFORMATION - t ex genom att söka och sortera fakta  samt kritiskt granska olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Studera och arbeta med olika typer av kartor.
 • Se på ”Geografens testamente"- Den stora Sverigeresan.
 • Spela spel.
 • Lyssna på när Annie berättar.
 • Leta efter fakta på egen hand och tillsammans med andra i böcker, atlas och internet.
 • Öva på olika ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och prata om geografi.
 • Redovisa för dina kompisar om insamlad och bearbetad fakta.
 • Lyssna på kompisarnas redovisningar.

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda kartor.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi.
 • Din förmåga att med hjälp av begreppen för väderstreck beskriva var en plats finns på kartan, och hur man tar sig dit från en given plats.
 • Dina kunskaper om Sveriges natur-och kulturlandskap.
 • Din förmåga att resonera kring processer som ändrar Sveriges natur-och kulturlandskap, och vilka konsekvenser det får för djur, natur och människor.
 • Din förmåga att formulera en faktatext utifrån insamlad information.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Kartprov (muntligt eller skriftligt väljer du själv)
 • Muntlig redovisning av landskap.
 • I diskussioner under lektionerna.
 • Skriftligt förhör/prov.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Uppgifter

Matriser

Sv Ge
Bedömningsmatris för arbetsområde Geografi - Sverige år 4

Bra
Väldigt bra
Superbra
Använda karta
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du letar sedan över hela sidan för att hitta platsen du söker. Du vet vilken färg åker, skog och vatten har på kartan.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på. Du ser även vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. När du letar hamnar du dock aningens snett och tar hjälp av antingen bokstaven *eller* siffran, och får fortfarande leta en stund innan du hittar platsen.
Du hittar en plats i kartboken genom att söka i registret och ser vilken sida du ska leta på, och vilken bokstav och siffra du kan få hjälp av. Du hittar snabbt det avgränsade området du ska söka i, och har lätt att hitta platsen du söker. Du vet kartans färg/symbol för äng, skog, vatten, berg, stad och bergstopp.
Sveriges namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - de 3 stora landsdelarna i Sverige. - 5st landskap i varje landsdel. - 3 av de 5 stora vatten som omger Sverige. - 3 av Sveriges största sjöar. - 5 av Sveriges största städer - minst ett berg i Sverige.
Du kan förutom "bra-nivån" även peka ut några fler landskap, sjöar och platser i Sverige.
Du kan peka ut Sverige på en världskarta och tala om i vilken världsdel Sverige ligger, samt peka ut och namnge: - alla Sveriges landskap - alla de 5 stora vatten som omger Sverige. - minst 5st av Sveriges största sjöar. - minst 5st av Sveriges största städer, samt ytterligare några städer/tätorter.
Beskriva lägen på geografiska objekt
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du är lite osäker och behöver lärarens stöd när du ska visa en given plats på kartan. Du kan de 4 väderstrecken N, S, Ö, V, men använder dem inte när du förklarar var en plats finns.
Du är ganska säker men måste fundera innan du kan peka ut en given plats på kartan. Du funderar och resonerar på egen hand utan hjälp av läraren. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem ibland när du förklarar var en plats finns.
Du är säker när du pekar ut givna platser på kartan. Du behöver inte fundera. Du kan alla 8 väderstrecken och använder dem för att förklara var en plats finns.
Kunskaper om natur-och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan ge exempel på 3st natur- eller kulturlandskap som finns i Sverige.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, samt berätta var i landet vi kan hitta dem.
Du kan ge exempel på minst 3st natur- eller kulturlandskap, berätta var i landet vi kan hitta dem, samt ge exempel på hur vi människor uttnyttjar de olika områdena.
Se samband
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan peka ut en stad/ort i Sverige och berätta i vilken slags natur/kulturlandskap den ligger. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platsen, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan ge exempel på 2st städer/orter som ligger i olika typer av natur/kulturlandskap. Du kan berätta om varför människor först drog sig dit och utvecklade platserna, och varför det bor många/få eller inga människor där i dag.
Du kan, genom att peka på en karta, ge exempel på var i Sverige vi hittar de olika natur- och kulturlandskapen **berg/fjäll, skog, åker** och **kust**. Du kan berätta i stora drag om hur befolkningen är fördelad över Sverige idag, och förklara varför det ser ut så.
Formulera en faktatext efter insamlad information
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan formulera en enkel, kort text utifrån insamlad information.
Du kan formulera en faktatext med vissa av dess karaktäristiska drag utifrån insamlad information.
Du kan formulera en faktatext med rätt struktur och innehåll utifrån dess karaktäristiska drag utifrån insamlad information.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: