Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4: Ekosystem & Hållbar utveckling

Skapad 2016-08-11 15:43 i Gantofta skola Helsingborg
Livscykel, fotosyntes, spridning, pollinering, nedbrytning. Människans behov av träd, växter.Vad behövs för att ett frö ska gro?
Grundskola 4 – 5 Biologi

Hållbar utveckling då? Jo, det vi väljer att göra idag för att må bra och för att ha ett bekvämt liv ska inte förstöra möjligheterna för framtidens människor, djur, växter och miljö att ha det lika bra som vi. Knepigt, eller hur? Men så VIKTIGT!!! Det här är något som det skrivs ganska mycket om i tidningar och på internet, så vi kommer titta på hur det ser ut på olika håll i världen just nu Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter.

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om:

Ekosystem - samband mellan olika organismer
Ekosystemtjänster
Nedbrytning
Pollinering
Hållbar utveckling
Människans beroende av naturen
Hur människan påverkar naturen
Biologisk mångfald

Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:
Söka naturvetenskaplig fakta
Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet
Sammanfatta texter och plocka ut det viktigaste
Använda dig utav relevanta begrepp

Såhär arbetar vi:
Vi kommer att läsa fakta texter enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor
Vi kommer att söka fakta i filmer från ur.se
Vi kommer ha gemensamma diskussioner
Vi kommer söka efter svaren tillsammans och enskilt
Vi kommer att rita förklarande bilder

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor och diskuterar fakta från texter och film
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkreta mål

 

 • Kunna beskriva människans påverkan på naturen och människans beroende av naturen
 • Känna till hur växter pollineras och förökar sig
 • Kunna beskriva vad som menas med hållbar utveckling
 • Känna till vad ekosystem är och vad som menas med ekosystemtjänster
 • Kunna beskriva ekosystem och samband mellan olika organismer
 • Kunna förklara vad som menas med biologisk mångfald

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Biologi: Natur och samhälle

1
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet.
2
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
3
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Samtal och diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begreppanvändning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp
Ekologiska samband
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband
Biologiska samband och organismers anpassning
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: