Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott i åk 2

Skapad 2016-08-12 08:59 i Himlaskolan Ale
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Under den här terminen kommer du att få prova på olika lekar, spel och idrotter. Vi kommer att vara både utomhus och inomhus. Vi kommer att samtala om "sportmanship" , alltså hur man beter sig mot lagkamrater, mot motståndare och domare.

Innehåll

När du är klar skall du kunna:

 • delta i olika lekar, spel och idrotter

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Undervisning:

Du kommer få lära dig regler för olika lekar, spel och idrotter.

Du kommer få lära dig genom att prova på olika lekar, spel och idrotter tillsammans med dina klasskamrater.

Vi kommer samtala om att alla människor har olika förutsättningar, alla är inte lika duktiga på allt och hur man beter sig mot lagkamrater och motsåndare.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Det här kommer vi att bedöma om du kan:

Din kunskap och förmåga att:

 • delta i olika lekar, spel och idrotter

Du kommer få redovisa genom att genom att delta aktivt på lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 6
  Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: