Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska what's up 3 läsåret 16-17

Skapad 2016-08-12 09:25 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 3 Engelska

Engelska årskurs 3 läsår 16-17 HT/VT baserad på What's up 3 textbook/workbook.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 

Konkretisering

Vi lär oss samt befäster hälsningsfraser, att presentera sig själv och närstående vid namn, ålder och var man kommer ifrån samt tillhörande frågor, räkneorden 1 - 20. 

Du ska
 • kunna räkna från 1 - 20
 • kunna presentera dig själv och andra.
 • kunna fraserna "What's your name?" samt svara "My name's ..." 
 • kunna fraserna "How old are you?" samt svara "I'm ... years old."
 • kunna fraserna "Where are you from?" samt svara "I'm from ..."
 • kunna några enkla hälsningsfraser
 • kunna färgernas namn,berätta vilken färg saker har och vilken deras favoritfärg är.
 • kunna säga namn på kläder och berätta vilka du har på dig.
 • kunna säga namnet på vanliga fordon.
 • kunna säga namnet på några möbler och berätta vad de har för möbler i sitt rum.
 • kunna säga veckodagarna och berätta vilken veckodag du gillar bäst
 • kunna namnet på några vanliga husdjur och vilda djur.
 • kunna namnet på några vanliga sporter.
 • kunna benämna några vanliga maträtter.
 • kunna namnen på godis och några instrument.
 • kunna säga hela klockslaget.
 • kunna säga vilken glassmak du vill köpa och några strandaktiviteter.
 • kunna månaderna och säga vilken månad du fyller år.
 • kunna känna igen några vanliga skyltar som finns i affärer.
 • kunna benämna några frukter.
 • kunna nämna några vanliga saker som finns i klassrummet.
 • kunna benämna några kroppsdelar
 • kunna följa uppmaningar.

2. Undervisning/arbetssätt- elevdel

Vi kommer att arbeta med texter från Textbook, göra konversationsövningar i par som anknyter till texten.  Vi kommer att  lyssna på talad engelska, öva på att formulera sig i i vardagligt språk och jobba med diverse tal- och hörövningar. Vi kommer även att arbeta med övningar i Workbook som hör till texterna.

3. Bedömning- elevdel

Bedömning kommer att ske genom deltagande vid lektionerna, arbete i workbook och genom läxförhör. 

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

5. Syfte- LGR 11

Undervisningen i ämnet engelska syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga och att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

6. Centralt innehåll- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

7. Kunskapskrav- LGR 11

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: