Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- Fast eller flytande

Skapad 2016-08-12 10:09 i Vasaskolan Ludvika
I temat fast eller flytande får du beskriva och jämföra olika fasta föremål och sortera dem efter egenskaper som du kan uppfatta med dina sinnen. Du får undersöka olika egenskaper hos några vätskor genom att göra olika tester med hjälp av dina sinnen. Du får även diskutera likheter och skillnader mellan fasta ämnen och vätskor.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska

I arbetsområdet fast eller flytande kommer du få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer att få utföra enkla experiment. Du får ställa hypoteser och jämföra med resultaten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att undersöka både fasta ämnen och vätskor.

Du ska få träna på att jämföra och beskriva de olika ämnena och vätskorna.

Du kommer att få träna på att ställa hypoteser och jämföra med resultatet.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få ställa hypoteser hur du tror att experimentets resultat kommer att bli.

Du ska tillsammans med dina kamrater utföra experiment och prova din hypotes.

Du får redovisa ditt resultat och sammanfatta vad du har lärt dig både muntligt och skriftligt.

Du får träna på att samarbeta med dina kamrater.

Du dokumenterar och svarar på frågor i din bok/vetenskapsjournal "Fast eller flytande".

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.

Din förmåga att kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.

Din förmåga att ställa hypoteser.

Din förmåga att utföra enkla experiment.

Din förmåga att jämföra dina hypoteser med de resultat du har fått fram.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att utföra enkla experiment.

Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.

Genom att samarbeta med dina kamrater.

Din vetenskapsjournal kommer också ligga till grund for bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv SvA
Bedömningsmatris för NTA-låda- Fast eller flytande

Når målen
På god väg att nå målen
På väg att nå målen
Material
Du beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • NO   3
Sortera och separera
Du kan sortera några förmål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder
 • NO   3
.
Jämföra resultat
I det undersökande arbetet gör du någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
Dokumentera
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
Fältstudier och undersökningar
Utifrån tydliga instruktioner kan du utföra enkla undersökningar som handlar om kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: