Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 3,HT-16

Skapad 2016-08-12 10:36 i Raus Planterings skola Helsingborg
Planering för arbetsområdet forntiden.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Bild

Vi kommer att arbeta med forntiden. Temat kommer omfatta både praktiska och teoretiska delar.

Innehåll

Syfte

Under temats gång kommer du att få lära dig om den tid i vår historia som kallas för forntiden - stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Historia reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Konkretisering av mål

Du ska

-kunna namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern

-kunna beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar under de olika tidsåldrarna under forntiden

-kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden

-kunna läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva egna texter

 

Kommer att bedöma

Din förmåga

-att läsa och förstå texter som handlar om forntiden och använda dig av innehållet (procedurförmågan och analysförmågan)

-att beskriva och förklara forntiden med egna ord och bilder (begreppsförmågan)

-att skriva texter med en tydlig struktur (kommunikativ förmågan)

-att göra bilder (illustrera) till dina texter (analysförmågan och procedurförmågan)

-att vara aktiv vid genomgångar och gemensamma diskussioner. (kommunikativa förmågan)

Arbetssätt

Vi kommer att

-läsa faktatexter/faktaböcker och svara på frågor på innehållet

-diskutera och prata kring ämnesområdet

-se på filmer

-skriva olika slags texter

- rita till texten


Matriser

NO Sv Bl SO SvA
Matris för Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du känner till tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar intresserat om människornas liv.
Du visar stort intresse för ämnet genom att delta aktivt på lektionerna och ställa många frågor. Du förstår faktauppgifterna och kan sätta dig in i dem.
Förmågan att jämföra och se skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid och mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid och mellan de olika tidsepokerna. Du relaterar historiska händelser till ditt eget liv.
Du visar förståelse för samband och sammanhang för livet under Forntiden. Du gör egna reflektioner kring skillnader och likheter.
Förmågan att söka och strukturera information.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du ser vilken information som är relevant för uppgiften.
Du bearbetar informationen till egen kunskap. Du analyserar informationen och granskar den kritiskt.
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa och göra en enkel tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och göra en tidslinje.
Du kan avläsa, förstå och analysera en tidslinje. T.e.x. de beslut jag tar idag kan påverka min framtid.
Framställning av bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: