Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Antikens Grekland och Romarriket, åk 7, Lig

Skapad 2016-08-12 11:00 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
I antikens Grekland skapades för kring 2000 år sedan väldigt mycket som är aktuellt än idag. t.ex. demokrati och Olympiska spelen, badhus, teatrar och skolor. I antikens Grekland skapades litteratur, dikter och pjäser som vi fortfarande kan ta del av och fröet till modern vetenskap lades av människor som idag räknas som de första vetenskapsmännen i Europa. Idag skiljer Medelhavet Europa från Afrika och det händer i vår tid att människor på flykt dör i vågorna i Medelhavet på väg från Asien och Afrika till Europa - på den tid vi ska läsa om så var situationen en annan - Medelhavet band samman de olika kulturerna runt Medelhavet. Vi kommer att läsa om vårt arv från antikens Grekland men också om hur människorna levde i antikens Grekland. Vad tänkte man och kände man? Vad åt man? Vad jobbade man med? Vad var man rädd för?

Innehåll

 

Mål

Syftet med arbetsomårdet är att du ska få en orientering om en hel del om allt det som hände och skapades under Antiken.

Under arbetsomårdet kommer du att träna dig i att:

 • använda fakta om en historisk period (Antiken).
 • tolka olika historiska berättelser och bilder.
 • förstå hur olika historiska epoker påverkat vårt samhälles utveckling.
 • leta fakta om olika delar inom Antiken.
 • vara kritisk och tänka efter på vilket sätt du använt de olika källorna.

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att: 

 • lyssna och delta i lärarledda genomgångar
 • använda oss av läromedlet i gleerupsportalen
 • ser på korta filmsekvenser och lektionsfilmer som handlar om Grekland och Romarriket
 • ha muntliga diskussionsövningar
 • skriva kortare skriftliga reflektioner

Uppgifter att göra

Vi kommer att öva färdigheter och träna på att använda nya ord och begrepp: 

 • i gruppdiskussioner och när ni är aktiva under genomgångar
 • enskilda skrivövningar

 

Bedömning

Du kommer att bedömas dels på ditt deltagande i muntliga diskussionsuppgifter på lektionerna och dels genom att du arbetar med instuderingsuppgifter och skriver kortare reflektionsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9

Matriser

Hi
NF Kunskapstabell Historia 7-9

Rubrik 1

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 1
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Aspekt 2
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Aspekt 3
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Aspekt 4
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Aspekt 5
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Aspekt 6
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Aspekt 7
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Aspekt 8
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: