Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2016-08-12 13:25 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 8 Historia

Frihet, jämlikhet och broderskap! Vilka revolutioner påverkar våra liv idag? Det ska vi jobba med under området "Revolutionernas tid"

Innehåll

Innehåll

Andra hälften av 1700-talet var en förändringarnas tid. Nya tankar om frihet och rättigheter som vi i dag anser självklara såg dagens ljus.

 • Är vi alla födda lika och självständiga och vilka räknas som alla?

Amerikanerna använde sig av det nya och slängde ut engelsmännen, Fransmännen gjorde sig av med sin kung.

 • Vad hände i Sverige på 1700-talet?

En helt annan revolution började också på 1700-talet, ångmaskinen och nya tekniker uppfanns, helt plötsligt kunde en maskin göra flera människors arbete,

 • Vad innebar det?

Nyfiken? Detta var bara lite av vad vi kommer att beröra - så häng med tillbaka i tiden och tänk efter som dessa "förändringars vindar" blåser än idag.....

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Så här ska vi arbeta

Vi ska tillsammans arbeta med denna tidsepok som kallas för "Revolutionernas tid" på lite olika sätt där du som elev väljer mellan olika moment för att presentera dina förmågor på bästa sätt. Vi kommer även att arbeta en hel del tematiskt med svenskan.

Vi kommer att ha:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • studera texter
 • se film/filmer

Faktakunskaper, begreppskännedom reflektions och analysförmåga kommer att vara viktiga förmågor som ska utvecklas och bedöms för detta arbetsområde.

Syfte och övergripande mål

Bedömning av dina förmågor och kunskaper, görs i martrisen här nedanför. Där kan du också se vad som kommer att bedömas och vilka olika nivåer bedömningen innehåller.

Fokus för detta arbetsområdet är förmågor såsom:

 • Faktakunskaper
 • Förståelse
 • Begreppskännedom
 • Reflektions och analysförmåga

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Bedömning

Vi kommer att ha läxförhör på ord och begrepp, samt ett prov eller en skriftlig inlämning.

Ord och begrepp

Industrialisering
Upplysningen
Ideologier
Revolution
Emigration
Migration
Samhällsklasser
Jämlikhet
Envälde

Uppgifter

 • Förhör Amerikanska revolutionen

Matriser

Hi
Matris för Historia åk 7-9

Ännu ej uppnått
E
C
A
Kunskaper
Grundläggande kunskaper Tex. Känner till några historisk person och några händelser.
Goda kunskaper Tex. Kan beskriva några historisk händelser, var de utspelade sig och hur människornas vardag påverkades.
Mycket goda kunskaper Tex. Har detaljerade kunskaper om flera olika historiska händelser.
Begrepp
Använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Tex. kan berätta vad ett begrepp tex. kolonialism betyder.
Använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Tex. kan förklara mer ingående vad begreppet tex. kolonialism står för.
Använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Tex. kan ge konkreta och relevanta förklaringar med egna ord.
Resonemang
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om historia och hur historia används. Tex. kan ge exempel på hur historia används/påverkar samhället idag.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Tex. Kan se att det påverkade människor på olika sätt och beskriva varför det hände samt orsaker och konsekvenser
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Tex. Kan se hur detta påverkade samhället och ge exempel på hur hela världen påverkades och utvecklades.
Samband mellan tidsperioder
Enkla samband mellan olika tidsperioder. Tex. Vet några likheter i tex. hur folket levde under de olika revolutionerna.
Beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Tex. beskriver likheterna mellan tex. revolutionerna utifrån några punkter tex. kultur, politik, hur folket levde.
Beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder. Tex. Kan ange likheterna mellan tex. revolutionerna utifrån flera punkter tex. kultur, politik, hur folket levde.
Tänkbar fortsättning
Motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda exempel både i dåtid och nutid. Tex. Hur hade det sett ut om Tyskland vann första världskriget?
Motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda exempel både i dåtid och nutid. Tex. Hur hade det sett ut om Tyskland vann första världskriget? utifrån några punkter tex. kultur, politik, hur folket levde.
Motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda exempel både i dåtid och nutid. Tex.kan utifrån de andra nivåerna ge exempel på flera olika utvecklingar/"lösningar".
Källornas trovärdighet
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Tex. använder mer än en källa och kan förklara att det finns källor som ej är trovärdiga.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Tex. använder olika former av källor och väderar de olika källorna.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet. Tex. kan ge konkreta exempel på olika källors trovärdighet och motivera det.
Slutsatser utifrån källorna
Använder källorna för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser. Tex. använder källor för att beskriva hur människorna levde.
Använder källorna för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser. Tex. använder olika former av källor för att beskriva hur olika samhällsklasser levde.
Använder källorna för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser. Tex. kan även förklara med konkreta exempel hur olika människor levde utifrån flera olika typer av källor och källornas värde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: