Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2016-08-12 13:38 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 Kemi

Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar. Dessa sätts ihop på olika sätt så miljontals olika ämnen bildas. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det kemi handlar om.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretisering

Du kommer att utveckla dina kunskaper om

 • Viktiga begrepp som är grunden i kemi
 • Skillnader mellan atomer och molekyler i ämnens uppbyggnad
 • Skillnader mellan grundämnen och kemiska föreningar
 • Upptäcka speciella egenskaper som kan skilja ämnen åt
 • Skillnader mellan kemiska reaktioner och fysikaliska omvandlingar
 • Kunskaper om vanliga sorters blandningar
 • Vad du vet om löslighet och mättad/omättad lösning
 • Om hur man kan separera de olika ämnena i en blandning
 • Din förmåga att laborera och skriva rapporter
 • Att använda utrustning i salen på ett säkert och effektivt sätt, t ex gasolbrännare

Undervisning/arbetssätt

Under detta område kommer vi att ha genomgångar, laborationer, diskussioner.

Bedömning

Matriser

Ke
Kemins grunder

Förmåga att granska information och kommunicera

Når ej upp till kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skilja fakta från värderingar
Kan inte skilja fakta från värderingar.
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Söka och använda information med trovärdiga källor
Kan inte söka och använda information på egen hand.
Kan med viss hjälp söka och använda relevant information.
Söker och använder relevant information.
Söker och använder relevant information på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

Når ej upp till kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Har inte visat förmåga att genomföra och använda utrustning.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Förbättringar och rimlighet
Har inte visat förmåga att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Når ej upp till kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: