Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige! År 8 HT 16

Skapad 2016-08-12 13:54 i Irstaskolan Västerås Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

Hur styrs Sverige egentligen? Vem är det som bestämmer, stiftar våra lagar och regler? Vilken funktion har kungen och vad är egentligen en grundlag? Under detta arbetsområde kommer du att lära dig massor om hur ditt land styrs och vilka det är som har makten och hur du kan påverka. Vi kommer att besöka demokratins centrum i Sverige, Sveriges Riksdag och ni kommer att få spela ett rollspel där ni får testa hur det är att vara politiker i Sveriges Riksdag.

Se separat planering för studiedagen "Stockholm GO".

Innehåll

Material och länkar

Material:

SOS Samhälle: Så styrs Sverige s: 150-159 (kommun och landsting), 160-165 (riksdagen), 166-173 (regeringen) och 179. Vi läser alltså inte om EU just nu. 

Detta har du fått på lektionen: Från förslag till lag: http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/forslag-till-lag-2013.pdf/ 

Detta har du fått på lektionen: Riksdagen - en kort vägledning. Hela häftet: http://www.riksdagen.se/sv/SysSiteAssets/15.-bestall-och-ladda-ned/studiematerial/riksdagen-en-kort-vagledning.pdf/ 

Aktuella länkar för arbetsområdet

Här kan du testa dina kunskaper: http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/8-sa-styrs-sverige 

 

Viktiga begrepp och kunskaper för arbetsområdet

Demokrati, representativ demokrati, direktdemokrat, statsskick, skatt, Sveriges 3 beslutsnivåer, kommunens uppgifter, kommunfullmäktige, nämnder, kommunstyrelsen, kommunalråd, landstingets uppgifter, riksdagen, riksdagsledamöter, partier, mandat, proportionellt valsystem, valkrets, riksdagens uppgifter, utskott, partigrupp, talman, konstitutionsutskottet KU, motion, proposition, betänkande, "från förslag till lag", regering, regeringens uppgifter, ministrar, statsråd, regeringskansliet, statsrådsberedningen, departement, majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering, samlingsregering, misstroendeförklaring, parlamentarism, regeringens uppgifter. 

 

Datum för bedömning

8a och 8b har prov onsdag 9 nov

8c har prov 11 nov

 

Uppgifter

 • Paritprogram

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige!

Bedömningsmatris för

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Här visar du dina kunskaper om hur Sverige styrs.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper om hur Sverige styrs.
Du har grundläggande kunskaper om hur Sverige styrs.
Du har goda kunskaper om hur Sverige styrs.
Du har mycket goda kunskaper om hur Sverige styrs.
Samband
Här bedömer vi din förmåga att beskriva samband.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat förmågan att visa samband.
Du visar det genom att visa hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Du visar det genom att visa hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Du visar det genom att visa hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
Demokratiska rättigheter och skyldigheter
Här bedömer vi din förmåga att resonera och din förmåga att se för och nackdelar.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat din förmåga att resonera, alltså att utveckla dina tankar. Du beskriver men utan att förklara.
Du har också grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har också goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har också mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Partiprogram - gruppuppgift
Här bedömer vi er förmåga att värdera och ta ställning i olika samhällsfrågor.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ännu inte visat din förmåga att ta värdera och uttrycka olika ståndpunkter.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: