Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2016-08-12 14:27 i Vasaskolan Ludvika
Vi arbetar under läsåret 2016-2017 med dessa områden: läsa, skriva och tala.
Grundskola 2 Bild Svenska som andraspråk Svenska
Hur kan du hitta information till din faktatext? Vet du hur en tankekarta kan se ut? Hur skriver du en berättelse? Det här är några av de saker du kommer att få lära dig under detta arbetsområde.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din kommunikativa-, begreppsliga- och din procedurförmåga genom att:

 • skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning
 • skriva en återberättande text utifrån olika texter och olika händelser 
 • skriva en faktatext med ämnesord, den viktigaste informationen och hur texten kan organiseras 
 • skriva dikter 
 • skriva instruerande texter - instruktioner
 • skriva texter som kombinerar ord och bild, exempelvis serier, bildtexter

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att:

 • skriva olika texter i helklass, i grupper och enskilt
 • prova på olika strategier som stöd i ditt skrivande
 • få möjlighet att söka information till dina faktatexter i olika källor
 • illustrera dina texter med bild
 • skriva text på dator och för hand

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån dina förmågor att: 

 • uttrycka dig när du skriver
 • anpassa ditt språk till de som läser
 • använda enkla regler för hur man skriver olika sorters texter
 • söka information från olika källor
 • framställa olika bilder till dina texter

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • skriva olika sorters texter 
 • visa att du kan illustrera dina texter med bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3

Matriser

Sv Bl SvA
Skriva texter

På väg mot målen
Nått målen
Kommunikativ förmåga
Du kan med lärarens hjälp skriva berättelser med inledning, handling och slut.
Du kan på egen hand skriva berättelser med inledning, handling och slut.
Procedurförmåga
Du kan med lärarens hjälp söka information från en källa någon visar dig och sedan skriva en enkel faktatext utifrån den viktigaste informationen.
Du kan på egen hand söka information från en källa någon visar dig och sedan skriva en enkel faktatext utifrån den viktigaste informationen.
Begreppslig förmåga
Du kan med lärarens hjälp använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om, ämnesord. Du skriver så att det tydligt framgår vad texten handlar om.
Du kan på egen hand använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om, ämnesord. Du skriver så att det tydligt framgår vad texten handlar om.
Kommunikativ förmåga
Du kan med lärarens hjälp använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Du kan på egen hand använda bilder för att göra det du vill berätta med dina texter tydligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: