Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2016-08-12 17:21 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 4 Matematik

Vi arbetar med de fyra räknesätten och begrepp som är kopplade till dem. Vi repeterar uppställning i addition och subtraktion. Vi övar på prioriteringsregeln och problemlösningsuppgifter.

Innehåll

Taluppfattning och tals användning

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och även ha gemensamma diskussioner för att lära oss de olika strategier som vi kan använda oss av för att lösa uppgifter på bästa sätt.

Du kommer att få hemuppgifter varje vecka för att repetera det vi arbetar med i skolan = "träna"-rutor.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A, kapitel 1 och problemlösningslektioner enligt EPA-metoden (enskilt ->par->alla)

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Taluppfattning
Du ska kunna jämföra tal och använda begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental.
Repetition av de fyra räknesätten
Du har förstått de olika räknesätten; addition, subtraktion, multiplikation och division.
Begrepp kopplade till de fyra räknesätten
Summa, differens, produkt och kvot.
Addition med uppställning
Du ska kunna använda minnessiffra vid addition och kunna uppskatta storleken av summan.
Subtraktion med uppställning
Du ska kunna använda minnessiffra vid subtraktion och kunna uppskatta storleken av differensen.
Prioriteringsregeln
Du ska kunna räkna med tal där fler än ett räknesätt ingår och då välja rätt räknesätt först, ex. 3 + 2 * 4 = 11. (2 multiplicerat med 4 är 8 och 8 adderat med 3 är 11).
Problemlösning
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer och kan välja strategier och metoder som passar till problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: