Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experimentlådan

Skapad 2016-08-12 22:53 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Förskola

Exprimentlådan är en gruppaktivitet tänkt att väcka barnens intresse för kemiska processer, fysikaliska fenomen och teknik. 

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

* barnens förmåga att urskilja enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

* barnens förmåga att använda sig av enkel teknik och kunna urskilja enkel teknik i vardagen 

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Skolans verksamhetsplan. Forskare/litteratur.

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen Lpfö sid. 10

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar, Lpfö sid. 10

 

MÅL för verksamheten.

Varje barn på Stigen ska utveckla förståelse för enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Varje barn på Stigen ska utveckla sin förmåga att använda enkel teknik i vardagen 

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Varje vecka kommer vi att erbjuda en aktivitet som vi kallar för exprimentlådan. I Experimentlådan finns det förberett för ett enkelt experiment som presenteras av experimentfen (en handdocka). Vi vill på ett inbjudande och roligt sätt väcka barnens intresse för kemiska processer, fysikaliska fenomen och teknik. 

Efter att barnen har fått experimenterat så kommer experimentfen att ställa frågor som utmanar barnen att föra sina resonemang vidare, för att sen kunna tillföra nytt stoff. 

Under aktiviteten kommer barnen att vara indelade i tre mindre grupper.

UTVÄRDERING

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

ANALYS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: