👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vive la France

Skapad 2016-08-14 09:21 i Förslövs skola F-9 Båstad
Vi jobbar med förmågan att förstå och kommunicera i tal, genom att lära oss att presentera oss själva och ställa frågor för att lära känna andra.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

I det här arbetsområdet ska vi resa på semester till några orter i Frankrike och lära oss lite om fransk geografi. Här träffar vi nya vänner och lär oss presentera oss, berätta om vår familj och våra intressen. Vi lär oss också att ställa frågor, för att vi lär känna varandra.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i talat språk.

Formulera sig och kommunicera i tal.

Använda språkliga strategier. 

 

Centralt innehåll

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att delta i olika dialoger/rollspel, där du berättar om dig själv och svarar på frågor, visar du att du kan formulera dig med tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att svara på frågor, ställa följdfrågor och föra samtalet och dialogen framåt.

 

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Vi arbetar med texter som handlar om hur man presenterar sig själv, ställer frågor, räkneord, berättar vad man tycker om/inte tycker om, fritidsintressen, för att samla ihop så många ord vi kan, så att vi kan berätta mycket om oss själva.
 • Vi går igenom och tränar på att ställa frågor för att lära känna nya kompisar.
 • Vi går igenom och tränar på hur franska verb böjs i presens (nutid), så att vi kan bilda meningar.
 • Vi samtalar och tränar dialoger med hjälp av olika fraser och uttryck.
 • Vi går igenom olika strategier för att kunna förstå och göra oss förstådda.
 • Vi går igenom uttal och gör olika rollspel, för att träna uttal, använda de ord vi lärt oss och träna strategier för att göra oss förstådda.

 

 

 • Slutuppgift: Du sitter med en klasskompis och samtalar (berättar själv och svarar på frågor) om dig själv och ställer frågor för att få veta så mycket som möjligt om din kompis. Du kan t ex berätta/fråga om vad du heter, din ålder, var du bor, viktiga vuxna, syskon och personer i ditt liv, om du har husdjur, vad du tycker om att göra på din fritid etc.

 

 

 

DokumentationUppgifter

 • Les prépositions

 • Avoir = ha

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Vive la France

Prata

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal/kommunikation
I samtalet ställer du enstaka frågor
I samtalet ställer du några frågor.
I samtalet kan du ställa frågor, för att ta reda på mer om din kompis och hens fritidsintressen (t ex Tu aimes quel genre de musique?, Quel est ton animal préféré?, Quel est ton plat préféré? etc ).
Du besvarar enstaka frågor.
Du besvarar några av frågorna. Du kan delta i ett samtal och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du besvara de frågor kompisarna ställer. Du deltar aktivt i samtalet genom att kommentera det kompisen säger (d’accord, c’est vrai, je suis d’accord etc) och ställa följdfrågor (pourquoi? etc).
Innehåll
Du kan säga några meningar om dig själv, men har ett mycket begränsat ordförråd.
Du berättar om dig själv på ett till viss del sammanhängande sätt.
Du uttrycker dig utförligt med många detaljer. Du har ett ganska stort ordförråd och kan variera språket. Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar, på ett relativt sammanhängande sätt (sambandsord: parce que, comme, mais, aussi, etc).
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi har gått igenom och försöker använda den.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb när du bildar meningar.
Du använder grammatiska strukturer på ett i huvudsak korrekt sätt (böjer verb i rätt tidsform, placerar och böjer adjektiv etc).
Uttal
Du uttalar många ord fel, vilket gör det svårt att förstå när du pratar. Satsmelodin/intonation behöver utvecklas (det låter svenskt eller entonigt).
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de uttalsregler du har fått lära dig. Du gör en del uttalsfel, vilket försvårar begripligheten. Satsmelodin/din intonation påverkas en del av svenskan.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal, gör du dig förstådd genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig. Din intonation närmar sig franskans.

Höra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Du förstår enstaka ord och meningar av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor.
Du förstår mycket av vad som sägs i samtalet och visar det genom att besvara några frågor och ge någon kommentar till det kompisen säger.
Du förstår det mesta av vad som sägs i samtalet och visar det genom att svara på frågor, kommentera det som kompisen säger och ställa följdfrågor.

Språkliga strategier

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan välja och använda någon strategi, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda några olika strategier, som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.