Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2016-08-14 09:27 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Du kommer att arbeta med skildringar av livet förr och nu utifrån Astrid Lindgrens böcker och filmer baserade på dessa.
Grundskola 1 Svenska
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Du ska få höra om vem Astrid Lindgren var.

Du ska få höra några av Astrid Lindgrens böcker.

Du ska få se några filmer baserade på Astrid Lindgrens böcker (Emil, Madicken och Rasmus på luffen)

Du ska samtala med dina kompisar kring böckerna och filmerna. (Samtalsämnen är skola, könsroller, familj, religion, barndom och yrken)

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att lyssna på dig när du samtalar med dina klasskompisar kring filmerna som du har sett och böckerna som du har fått läst för dig. Jag kommer att lyssna på hur du beskriver livet förr och hur du jämför det med livet idag.

Avsnitt 6

Matriser

Sv
Astrid Lindgren

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 3
Nivå 2
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: