Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling åk 3

Skapad 2016-08-14 11:31 i Västra Berga skola Helsingborg
Böcker skall blänka som solar och gnistra som tomtebloss. Medan vi läser böckerna läser böckerna oss. Kan böcker läsa människor? Det kan de förstås! Hur skulle de annars kunna veta allting om oss? Lennart Hellsing
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk

Öppna en bok och gå in i en annan värld! Här kommer du att få uppleva spännande äventyr, läsa ruskiga historier och roliga berättelser. Genom att läsa faktatexter inom olika områden kommer du att öka din kunskap. När vi arbetar med läsutveckling hoppas jag att du hittar läslust och blir en riktig Bokslukare!

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • läsa varje dag, både tyst för dig själv och högt för mig
 • läsa olika typer av texter t.ex.skönlitterära, fakta, sagor
 • träna att förstå vad texten handlar om
 • träna att "läsa mellan raderna"
 • träna att koppla text till egna erfarenheter för att få en ökad förståelse
 • träna att följa en instruktion i flera steg
 • träna upp flyt och läshastighet
 • träna att läsa med inlevelse och betoning
 • söka information i de texter du läst
 • lyssna på högläsning


Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa flytande med inlevelse och betoning
 • återberätta innehållet i de texter du läst eller lyssnat på
 • dra egna slutsatser efter att ha läst olika texter
 • kunna utläsa även det som inte är skrivet i en text, läsa mellan raderna
 • aktivt delta i samtal och diskussioner om innehållet, budskapet i en text
 • följa instruktioner i flera led
 • aktivt lyssna på högläsningen
 • aktivt delta i samtal och diskussioner i samband med högläsningen
 • kritiskt granska olika källor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: