Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, matematik åk1

Skapad 2016-08-14 11:45 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 1 Matematik

Ämnet matematik syftar till att förbättra elevens matematiska kunskaper. Kunskaper i matematik hjälper eleven i många vardagliga situationer samt ökar möjligheten att fatta ett välgrundade beslut.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att jobba med talområdet 0-100.
Vi ska lära oss matematiska symboler, positionssystemet och de två räknessätten (addition och subtraktion).
Vi ska bekanta oss i grundläggande geometriska objekt. 
Vi jobbar med matteboken Tuhattaituri 1.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta på olika sätt, t.ex:

 • Jobba med matteboken Tuhattaituri 1 och göra hemläxor
 • Kontinuerligt enkla huvudräkningsuppgifter
 • Praktisk matte (räkna med olika föremål och hjälpmedel)
 • Utematte = matematik utomhus genom lek och naturen
 • Kroppsliga övningar

Bedömning

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:

 • Elevens dagliga arbete under lektionerna samt läxor
 • När möjligt arbeta med eleven enskilt
 • Diagnoser (formatiivinen koe)

Matriser

Ma
Läsårsplanering & bedömning, matematik åk1 2016-2017

Taluppfattning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Naturliga tal 0-20
 • Ma   3
- håller på att lära sig talområdet 0-20 - kan räkna talen upp mot 50, eventuellt med lite hjälp vid tiotalsövergångar
- kan talområdet 0-20 ganska väl (antal, ordningsföljd, räkneramsor) - känner till talområdet 0-50
- kan talområdet 0-20 (antal, ordningsföljd, jämförelse, räkneramsor) - känner till talområdet 0-100
Addition och subtraktion
 • Ma   3
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-10 - klarar av enkla huvudräkningar
- kan addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång - kan använda de två räknesätten rätt i olika vardagliga situationer
- kan addition och subtraktion väl inom talområdet 0-20 (mekanisk träning, problemlösning, textuppgifter) - kan huvudräkningen väl - kan 10-kamraterna - klarar av tiotalsövergången

Algebra

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Matematiska symboler
 • Ma   3
- känner igen matematiska symboler som +/- och =.
- förstår och kan använda rätt de matematiska symbolerna +/- och = - kan jämföra talens storlek med symboler < och >
- kan använda symbolerna rätt i samband med skriftliga instruktioner eller räknesagor

Geometri

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Geometriska figurer och kroppar
 • Ma   3
- kan nämna några av de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, triangel)
- kan nämna och rita de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och månghörningar) - kan bygga enkla objekt tredimensionellt
- kan nämna och rita de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, triangel, rektangel och månghörningar) - känner till de geometriska kropparna (klot, kub, rätblock, cylinder och kon) - kan bygga tredimensionellt
Mätningar
 • Ma   3
känner till några av mätenheterna: - klockans hela timmar - myntenhet (kr, öre) - längdenhet (meter och centimeter)
känner till de olika mätenheterna: - klockan (hela och halva klockslag) - myntenhet (kr, öre och euro, cent) - längdenhet (meter och centimeter)
känner till de olika mätenheterna och kan tillämpa dem: - klockan (hela och halva klockslag) - myntenhet (kr, öre och euro, cent) - längdenhet (meter och centimeter)

Problemlösning

Eleven...
På väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Strategier för problemlösning
 • Ma   3
- försöker lösa enkla matematiska problem med hjälp av det hon/han lärt sig tidigare
- kan lösa enkla matematiska problem genom att välja rätt räknesätt
- kan kreativt hitta på en eller flera sätt att lösa matematiska problem. - klarar av att läsa enkla tabeller och diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: