Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och genetik år 9 ht-16

Skapad 2016-08-14 16:33 i Stenkulan Lerum
Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.
Grundskola 9 Biologi

Genetik eller ärftlighetslära är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper (hur vi ser ut och hur vi är) nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggd och fungerar, hur förändringar i generna uppstår samt den biologiska mångfalden. Evolution handlar om livets utveckling. Vad det naturliga urvalet innebär och hur miljön påverkar evolutionen och känna till förutsättningarna för liv på andra planeter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi
    Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- dina kunskaper inom evolution och genetik genom ett kunskapsprov

- din förmåga att planera och genomföra undersökningar

- hur du kan resonera kring för- och nackdelar kring genteknik.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris för evolution och genetik

Kunskaper, begrepp, modeller och teorier

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
F
E
C
A
Kunskaper om evolution
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att ge exempel och beskriva detta med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och visar det genom att förklara och visa på samband inom detta och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Genetik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: