Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi år 8 ht 16

Skapad 2016-08-14 16:35 i Stenkulan Lerum
Grundskola 8 Teknik Fysik

Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.De har byggts upp under miljontals år och finns bara i begränsade mängder, de är ändliga och icke-förnyelsebara. Dessutom bidrar de till att klimatet på jorden förändras. Det finns alternativa energislag, men vilka fördelar och nackdelar har olika energikällor?

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Centrala begrepp:

Energiomvandling, elektrisk energi, rörelseenergi, lägesenergi, värmeenergi, strålningsenergi, kemisk energi, kärnenergi, friktion, verkningsgrad, fossila bränslen, koldioxid, ökad växthuseffekt, kärnkraft, vattenkraft, biobränslen, vindkraft, solenergi, geotermisk energi.

Arbetssätt

Vi ser filmer, har genomgångar och diskuterar kring energi.

Vi kommer gemensamt att diskutera och undersöka olika energiformer, arbete och effekt.

Vi fördjupar oss i innebörden av naturlig och ökad växthuseffekt och du skriver en konsekvensförklaring.

Vi kommer att lära oss mer om olika energikällor

Du kommer tillsammans med någon att planera en laboration som ni sedan gemensamt genomför. Du kommer sedan enskilt att resonera kring resultatet. 

Bedömning:

Du visar din förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle genom hur du:

 • skriver en konsekvensförklaring kring den ökande växthuseffekten
 • resonerar kring några olika energikällors fördelar och nackdelar, för miljö och samhälle

Du visar din förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier genom hur du:

 • deltar i gemensamma diskussioner
 • använder begreppen när du resonerar kring några energikällors fördelar och nackdelar
 • använder och förklarar energibegrepp på provet tisdag vecka 38

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Energi år 8

Bedömningsmatris för din förmåga att hantera begrepp inom energiområdet

F
E
C
A
Kunskaper om energi
.
Du har grundläggande kunskaper om energifomer, energiomvandlingar,energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om energifomer, energiomvandlingar,energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har mycket goda kunskaper om energifomer, energiomvandlingar,energikällor, elproduktion samt ökad växthuseffekt och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: