Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5, Borgen 5A

Skapad 2016-08-14 20:24 i Björklinge skola Uppsala
Planering av matematik utifrån läromedlet Matte Direkt Borgen 5A
Grundskola 5

Pedagogisk planering HT-16 för årskurs 5 i matematik. Vi arbetar med matematikboken Matte Direkt Borgen, problemlösning, kopieringsunderlag samt med laborativa material.

Innehåll

 

 

Matriser

Bedömningsmatris i matematik år 5 HT-14

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storlekordna tal inom talområdet 1-1 000 000.
 • Ma  4-6
Taluppfattning
Du ska kunna addera, subtrahera, mutiplicera och dividera inom talområdet 0-1 000 000.
 • Ma  4-6
Taluppfattning
Du ska kunna multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet tex 40x500, 3900/100.
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna använda och omvandla enheterna meter, kilometer och mil.
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna räkna ut en rektangels area och omkrets.
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna använda enheterna cm2 och m2 för area.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna förstå och använda skala.
Geometri
Du ska kunna jämföra och använda och växla mellan enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna växla mellan olika volymenheter.
Geometri
Du ska kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • Ma  4-6
Geometri
Du ska kunna växla mellan olika viktenheter.
 • Ma  4-6
Decimaltal
Du ska kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Decimaltal
Du ska kunna skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Decimaltal
Du ska kunna storleksordna decimaltal.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Decimaltal
Du ska kunna addera och subtrahera enkla decimaltal.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna använda en tidtabell.
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram.
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna rita linjediagram.
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna räkna ut medelvärde.
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna räkna ut sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
Sannolikhet och statistik
Du ska kunna göra jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
Problemlösning
Du ska kunna olika strategier för problemlösning.
 • Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: