Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal, åk 7 ht 16

Skapad 2016-08-14 21:05 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 35-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, de fyra räknesätten samt prioriteringsreglerna. Fördjupning på detta kapitel handlar om primtal och delbarhetsreglerna.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 34-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att repetera talsystemets uppbyggnad, de fyra räknesätten samt prioriteringsreglerna. Fördjupning inom detta kapitel handlar om primtal och delbarhetsreglerna.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • förstå hur talsystemet är uppbyggt
 • lära sig de fyra räknesättens termer
 • beräkningar i alla räknesätten
 • lära sig prioriteringsreglerna

Syftet i fördjupningen:

 • lära sig vad primtal är och begrepp som hör till de rationella talen
 • se samband mellan primtal och sammansatta ta
 • välja och använda lämpliga metoder för att beräkna och lösa uppgifter
 • diskutera och argumentera om beräkningar och lösningar.
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • talsystemets uppbyggnad; positionernas namn, storleksordna och peka ut på en tallinje, avrunda
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • De matematiska termerna i alla de fyra räknesätten
 • ha en fungerande beräkningsmetod i alla fyra räknesätt
 • kunna prioriteringsreglerna

Fördjupning mål:

 • veta vad ett primtal är
 • avgöra om ett tal är ett primtal eller sammansatt tal
 • ge exempel på primtal
 • dela upp sammansatta tal i primfaktorer genom att rita ex faktorträd
 • använda delbarhetsregler för 2,3, 4 och 5

 

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp

heltal, siffra, tallinje, tiosystem, decimal, faktor, term, summa, differens, produkt, kvot, täljare, nämnare, avrundning, prioriteringsregler,

primtal, sammansatt tal,motsatta tal, primfaktorer, delbarhet

Planering

v.35 Introduktion,  räkna till tal 65

v.36 Fortsatt eget arbete, räkna till tal 96 (diagnos för de som hinner)

v. 37  Test på Begrepp och metod, plan för vidare fördjupning/repetera grunderna

v. 38 Arbete med egen plan ev fördjupning och soluppgifter och svarta sidor.

v. 39 Förberedelser inför prov. Prov sista lektionen denna vecka

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • Skriftlig diagnos och ett prov

Efter diagnosen kommer du att få muntlig eller skriftlig feedback på ditt arbete så att du vet vad du behöver träna mer på. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 7 ht 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp
Markera ut tal på tallinjen Postistionssystemets Öppen utsaga ex. 5,79 - ____ = 5,09
Delbarhetsreglerna Primtalsfaktorisering översätta symboler till tal
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
Enkla vardagsproblem där du tillämpar de fyra räknesätten ex. Du handlar för en viss summa. Hur mycket får du tillbaka på 100 kr.
Tillämpa andra baser
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Metod för multiplikation och division med 10, 100 och 1000 Skriftlig metod i de fyra räknesätten Avrunda tal Prioriteringsregeln
Prioriteringsregeln , uppgift med parentes Metod för att dela upp i primtal Metod för att översätta symboler till tal
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt..
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
Resonemang omkring hur många tal det finns mellan två heltal resonemang omkring avrundningsreglerna Motivera hur man tar reda på om ett tal är ett primtal
Motivera hur man tar reda på om ett tal är ett primtal Tydligt och utvecklat resonemang omkring avrundningsreglerna
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du behöver stöd i att föra enkla resonemang
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget.
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Tillämpa andra baser och motivera ditt svar
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: