Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal, åk 9 ht 16

Skapad 2016-08-14 21:13 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 34-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lära oss om olika talmängder, faktorisera tal, räkna med negativa tal och potenser. Vi kommer att prata och träna på kvadratrötter och få stifta bekantskap med matematikern Pythagoras.
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 34-40 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lära oss om olika talmängder, faktorisera tal, räkna med negativa tal och potenser. Vi kommer att prata och träna på kvadratrötter och få stifta bekantskap med matematikern Pythagoras.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen:

 • lära dig att sortera och faktorisera tal
 • träna på att räkna med negativa tal
 • lära dig räkna med potenser
 • lära dig vad kvadratroten är och använda dig av begreppet
 • lära dig pythagoras sats

Syftet i fördjupningen:

 • fördjupning av negativa tal
 • kvadratrötter
 • tillämpa pythagoras sats
 

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

  • lära dig att sortera och faktorisera tal
  • träna på att räkna med negativa tal
  • lära dig räkna med potenser
  • lära dig vad kvadratroten är och använda dig av begreppet
  • lära dig pythagoras sats

  Syftet i fördjupningen:

  • fördjupning av negativa tal
  • kvadratrötter
  • tillämpa pythagoras sats
   

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

talmängder, naturliga tal, hela tal, ratioella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa.

Planering

v.34 Genomgång , laboration Primtal samt eget arbete, tom tal 9

v. 36 Laboration Pythagoras sats samt fortsatt eget arbete. tom tal 45

v. 37 Fortsatt arbete med Pythagoras sats och mönster , tom tal 65

v. 38 Test på Begrepp- och Metodförmågan. En plan görs utefter resultatet på testet, Arbete med Blått eller rött steg.

v. 39 Fortsatt arbete med fördjupning eller repetition.

v. 40 PROV

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 1 åk 9 ht 15

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Du har ännu inte visat kunskaper om matematiska begrepp
Veta vilket tal som är: naturligt heltal Delbarhetsreglerna för: 2, 3,4, 5, 6, 9 temperaturskillnad Beräkna hypotenusan
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Du behöver stöd för att beskriva olika begrepp
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Du behöver stöd för att lösa enkla problem i elevnära situationer
anv. pythagoras sats
Destämma en diagonal ( anv. pythagoras sats) Problem i flera steg. Påbörjad lösning
Kan beskriva ett mönster med ord samt formel, ha en förklaring till hur den n:e figuren ser ut.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Du behöver stöd att kunna välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Addition och subtraktion neg tal Skriftlig beräkningsmetod i alla fyra räknesätten Metod för att beräkna hypotenusan Fortsätta ett mönster med bild
Dela upp i primtalsfaktorer Metod för division och multiplikation neg. tal Enkel ekvation, räkna ut en ekvation där x och y är givna metod för att räkna ut kvadratrot Metod "prova sig fram" för den n:e figuren.
Metod anv. formel för den n:e figuren. Destämma en diagonal ( anv. pythagoras sats) Problem i flera steg. Korrekt lösning och effektiv metod gärna algebraisk.
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
Du behöver stöd för att kunna föra resonemang
I uppgifter där du motiverar ditt svar ska du tydligt förklara varför det stämmer
I uppgifter där du motiverar ditt svar ska du tydligt förklara varför det stämmer och varför det inte stämmer
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Du behöver stöd i att föra enkla resonemang
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Du behöver stöd för att kunna redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Temperaturskillnad, tydlig skriftlig metod
Kan beskriva ett mönster med ord, ha en förklaring till hur den n:e figuren ser ut.
Destämma en diagonal ( anv. pythagoras sats) Problem i flera steg. Korrekt lösning och effektiv metod gärna algebraisk.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Du behöver stöd i redovisningar och samtal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: